Left Right
scrollTop top

“Ik geloof het niet”: uiteraard trekt Trump klimaatrapport eigen regering in twijfel


“Ik geloof het niet”: uiteraard trekt Trump klimaatrapport eigen regering in twijfel

“I’ve seen it, I’ve read some of it, and it’s fine: I don’t believe it.” Met die woorden voerde president Donald Trump het onderzoeksrapport ‘National Climate Assessment’ af over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het rapport van het Amerikaanse Global Change Research Program werd opgesteld door 1.000 medewerkers, onder wie 300 vooraanstaande wetenschappers. In opdracht van de Amerikaanse overheid nota bene.

Het rapport, dat vrijdag werd gepresenteerd, richt zich op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op alle onderdelen van de Amerikaanse maatschappij, maar Trump zet zijn vraagtekens bij de conclusies die erin worden getrokken.

Een van de voorspellingen van het rapport is dat verdere klimaatverandering de Amerikaanse economie op den duur honderden miljarden dollars gaat kosten en verstrekkende gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de burgers als er niet snel maatregelen genomen worden.

“Ik geloof niet dat de klimaatverandering veel schade aan de Amerikaanse economie zal toebrengen”, reageerde Trump maandag bij het Witte Huis tegen Amerikaanse journalisten.

“Stukje gelezen, maar weet genoeg”

De president gaf toe slechts “een deel” van het rapport, waar onder meer het Amerikaanse Departement voor Milieu aan heeft meegewerkt, te hebben gelezen, maar meende genoeg te weten om nog geen ingrijpende veranderingen door te voeren.

Het rapport richtte zich vooral op de gevolgen voor de Verenigde Staten zelf en wat het land kan doen om de schade te beperken. Trump ziet er echter niks in om te investeren in klimaatvriendelijke oplossingen als andere landen in de wereld niet hetzelfde doen.

“Momenteel zijn wij properder dan ooit, dat is heel belangrijk. Ik wil graag een propere lucht en schoon water. Maar als wij schoon zijn en andere landen in de wereld niet, heeft niemand er iets aan.”

Trump wees op de economische opkomst van vooral Aziatische landen en de toegenomen vervuiling die daarmee gepaard gaat. “Landen zoals China en Japan, en ook anderen in Azië, zullen hun uitstoot moeten verminderen voordat wij dat zelf doen.”

Trump staat bekend om zijn scepsis tegenover klimaatverandering. Recent gaf hij toe dat het wel gebeurt, maar dat hij verwacht dat het zichzelf zal oplossen.

Vijf graden, een hoop miserie

De Amerikaanse overheid gaf vrijdag het tweede deel van het onderzoeksrapport National Climate Assessment over de gevolgen van de opwarming van de aarde vrij. In het eerste rapport concludeerden de wetenschappers eind 2017 al dat er geen andere verklaring is voor de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering dan dat die veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten en de uitstoot van broeikasgassen in het bijzonder.

“Zonder significante vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan de gemiddelde jaarlijkse temperatuur tegen het einde van de eeuw met vijf graden stijgen”, staat er in het rapport.

Het rapport tekent ook uit hoe de klimaatopwarming de Amerikaanse economie jaarlijks honderden miljarden dollars gaat kosten. Het zuidoosten van de VS zal het zwaarst te lijden krijgen onder de extreme hitte. Boeren zullen in de problemen komen omdat de kwaliteit en kwantiteit van hun gewassen in het hele land zullen afnemen door de hogere temperaturen, droogte en overstromingen.

“Niemand is immuun voor de klimaatverandering”, concludeert het rapport. Astma en allergieën zullen steeds erger worden en de mensen zullen worden blootgesteld aan meer door voedsel en water overgedragen ziekten. De bosbranden in de VS kunnen in 2050 zes keer meer bosoppervlakte vernielen. In Californië zou er tegen dan al een verdubbeling zijn van de oppervlakte bos die tijdens het bosbrandseizoen in lichterlaaie wordt gezet.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  136.069.313
 • Aantal
  doden
  2.937.292
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  939.309
 • Aantal
  doden
  23.636