Mag je met je personen wagen van de Busstrook gebruik maken ?

Gebruik maken van de Busstrook blijft een onduidelijk punt en zeer vatbaar voor interpretatie. Maar zo onduidelijk staat het niet in het verkeersreglement.

Nee : je mag geen gebruik maken van de busstrook om te rijden of om een file voorbij te steken.

Ja : je mag gebruik maken van de busstrook om in de nabijheid rechts af te slaan.

Ja : je mag gebruik maken van de busstrook om een hindernis (dit kan een tractor zijn) te omzeilen.

Hierbij het artikel uit het staatsblad.

20.06.2011 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD 36201

Art 12 :

De andere voertuigen mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden en in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen.

Deze voertuigen mogen de busstrook dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs de busstrook in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten

De term ‘nabijheid’ blijft een betwistbare term,  een paar meter of 500 meter. Als dit geïnterpreteerd wordt als zichtbaar kruispunt, zit je zeker safe.