Nee, ritsen is helemaal niet zo moeilijk als je denkt

Ritsen is nu al enkele weken verplicht, maar veel chauffeurs weten nog altijd niet hoe het moet. Nochtans is het helemaal niet moeilijk.

In het Koninklijk Besluit – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 februari – staat het volgende te lezen: 

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op de vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder […].

Volgens critici roepen de regels vooral vragen op. Eugeen Van Aerschot, oprichter van de website gratisrijbewijsonline, vraagt zich in De Standaard af wat precies bedoeld wordt met ‘vlak voor de versmalling’ en ‘sterk vertraagd verkeer’. Hij meent dat de regels vooral verwarring en discussies zullen veroorzaken.

Dat er discussies kunnen komen, beseft ook het departement Mobiliteit, zo blijkt uit hun reactie. Zij willen met de nieuwe regels echter vooral voor zorgen voor een mentaliteitsverandering: mensen die doorrijden tot aan de wegversmalling mogen geen middelvinger krijgen, want zij zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Is het echt zo moeilijk?

En het valt eigenlijk wel mee qua moeilijkheid, zo bewijzen de vele tweets én deze uitleg van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit is wat je moet onthouden:

1. Als borden aankondigen dat je rijstrook gaat wegvallen, blijf je er toch zo lang mogelijk op rijden. Tot bijna op het einde dus.

2. Vanaf zo’n 300 meter voor de versmalling moet je je rijsnelheid aanpassen aan die van de rijstrook ernaast. Dat wil zeggen: vertragen.

3. Een autobestuurder op de aanliggende rijstrook moet vervolgens ruimte laten voor jou.

4. Jij voegt in, zonder af te remmen en zonder anderen te hinderen. Hou hierbij voldoende afstand en vergeet je richtingsaanwijzers niet.

5. De autobestuurder op de aanliggende strook volgt achter jou.

6. Zijn achterligger doet exact hetzelfde: één auto van de wegvallende rijstrook doorlaten. 

Meer is het niet.

En het werkt

Voor mensen die nog altijd niet willen meedoen aan het ritsen omdat ze er niet in geloven, hebben we slechts één boodschap: het werkt echt. Dit zijn de voordelen:

1. Minder lange file

Volgens studies gaat het verkeer 20 procent sneller en is de file 35 procent minder lang door te ritsen. Andere onderzoeken spreken zelfs van een mogelijke verkorting tot 50 procent. 

2. Veiliger

Doordat er twee volledig gevulde rijstroken zijn, is het verschil in snelheid tussen de twee lager of zelfs onbestaande. Daardoor hebben bestuurders niet de neiging om van rijstrook te veranderen, wat de kans op botsingen vermindert. Plus: als ze het toch moeten of willen doen, is het manoeuvre makkelijker en veiliger uit te voeren, omdat alle voertuigen aan dezelfde snelheid rijden.

3. Iedereen blijer

Als beide rijstroken even traag vooruitgaan, wordt iedereen op dezelfde manier benadeeld. Bestuurders zullen er misschien niet gelukkiger van worden, maar ze hebben ook geen reden om zich te ergeren en om kwaad te zijn op de bestuurders op de andere rijstrook.

Conclusie: ritsen is niet alleen verplicht en helpt dus om een boete te vermijden, maar het is ook helemaal niet moeilijk én beter voor het verkeer. Win-win-win.