Nergens meer scheidingen dan in België?

Nergens zijn er zoveel scheidingen in vergelijking met het aantal huwelijken dan in België. In ons land ligt het scheidingspercentage rond de 70 procent. Er zijn amper andere landen die in de buurt komen.

Het echtscheidingscijfer wordt berekend door het aantal scheidingen per duizend inwoners te delen door het aantal huwelijken. Zo kom je op een percentage, dat volgens de laatste cijfers van Eurostat in België op 71 ligt. Portugal komt het dichtst in de buurt met een ratio van 68. Ter vergelijking: Nederland zit op 43 procent, het gemiddelde in de Europese Unie is 44 procent.

Abnormaal veel scheidingen?

Zijn er in ons land dan zoveel huwelijken die slecht aflopen? Het is niet helemaal correct om het zo te stellen. Als we de geschiedenis bekijken, dan zijn in 2011 ongeveer dubbel zoveel scheidingen per duizend inwoners dan in 1980 het geval was. Maar in diezelfde periode is het aantal huwelijken in ons land met een derde afgenomen. In dat jaar was de huwelijk/scheidingsratio in België amper 22, exact hetzelfde als het gemiddelde van de Europese Unie.

In feite is België de afgelopen dertig jaar het land geweest waar mensen veel minder vaak trouwen, maar we wel aan een normaal tempo (in vergelijking met andere landen) blijven scheiden. In andere landen heeft de daling van het aantal huwelijken zich iets later doorgezet, waardoor in België waarschijnlijk de oudere koppels het aantal scheidingen de hoogte injaagt. In landen als de Verenigde Staten en Rusland zijn er veel meer mensen die scheiden, maar ze trouwen er ook veel vaker dan in België.

Eurostat
Eurostat