Rioleringswerken kosten Vlamingen duizenden Euro’s

Vlarem II verplicht alle Vlamingen tot het uitvoeren van afkoppelingswerken ten gevolge van het aanleggen van gescheiden rioolstelsels in de Vlaamse straten. Werken die de vlaming al snel enkele duizenden euro’s kan kosten.

Naar aanleiding van het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel werd een buurtcomite opgericht. In eerste instantie met als doel informatie te verzamelen en de bewoners bij te staan. Al snel bleek echter, na het ontvangen van offertes voor de werken die zouden moeten uitgevoerd worden op onze eigendommen, dat we een stap verder zouden moeten gaan.

Ondertussen werden al heel wat acties genomen.  

De pers werd op verschillende manieren gecontacteerd, alle partijvoorzitters werden naar aanleiding van de VLARIO-dag op 1/4/2014 in Antwerpen aangeschreven, alle vlaamse ministers werden via hun respectievelijke kabinetten aangeschreven, Test-aankoop werd aangeschreven, nationale media werd gecontacteerd, zowel TV als radio, hebben we sociale media ingeschakeld, gesprekken met het lokale gemeentebestuur gevoerd, verschillende petities werden overhandigd, … allen echter met weinig resultaat met uitzondering van de lokale pers.

Dit laat ons besluiten dat niemand echt begaan is met het welzijn van de mensen en dat het misschien 5 minuten politieke moed vraagt om een, volgens ons ondoordacht genomen beslissing te herroepen of herbekijken. En spijtig genoeg ligt de Vlaming er niet echt wakker van zolang het niet voor zijn deur is.

Graag willen we langs deze weg onze boodschap verspreiden, aangezien het toch een problematiek is die alle Belgen, Vlamingen aangaat.

De voorbije weken hebben we wel al de lokale pers gehaald. Zo werden artikels geschreven in de editie Dender van zowel het Nieuwsblad als het Laatste Nieuws. Ook werd een reportage getoond op het regionaal nieuws op TV Oost.

De redenen van ons ongenoegen en de boodschap die we aan alle Vlamingen willen brengen, zijn:

1) de hoge facturen die wij als bewoners gepresenteerd krijgen voor het verplicht realiseren van de afkoppeling op onze privé-eigendommen. Sommige bewoners krijgen offertes (ramingen) die oplopen tot 8000€, en welke op basis van de werkelijk uitgevoerde werken nog hoger zullen zijn, Een alleenstaande vrouw van 82 jaar zou voor minstens 3785€ aan werken moeten laten uitvoeren. Dit is de harde realiteit, los van beweringen die door sommige personen op de gemeente gedaan werden en welke gebaseerd zijn op verkeerde informatie. We kunnen dan wel een subsidie (tot 1500€) krijgen van de gemeente, maar zelfs dan wordt er voor de meeste mensen nog een aanzienlijke investering geëist, zaken die in deze tijden van crisis niet altijd even makkelijk zijn..

2) de willekeur aan regelingen inzake tussenkomst van de overheid. In sommige gemeentes wordt alles vergoed, in andere gemeentes zijn voorheen straten volledig vergoed en krijgen de bewoners van andere straten nu nog slechts een kleine subsidie. En de subsidies verschillen dan weer van gemeente tot gemeente.

3) De verplichting om reeds volledig ingerichte opritten, tuinen,… met andere woorden reeds bestaande situaties, die destijds volledig volgens de toen geldende voorschriften (voor 2004) werden gerealiseerd, nu te moeten opbreken, met alle gevolgen van dien, want hoe goed de aannemer ook is men kan dat NOOIT herstellen zonder enig nadelig gevolg (verzakking, onbeschikbaar zijn van zelfde bouwmaterialen, kleurverschillen, ….);

4) na het inwinnen van juridisch advies bij een raadsheer, blijkt er ook sprake te zijn van de schending van een aantal grondwettelijke beginselen. Vooral het gelijkheidsbeginsel van de burgers, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel blijken sterk miskend. De investeringen die men verwacht van de burgers overschrijden sterk de normale burgerlasten;

5) de bewoners worden ook onder druk gezet of zelfs bedreigd met hoge boetes indien ze de werken niet uitvoeren. Bedreigingen die geuit worden door mensen die totaal geen bevoegdheid hebben in deze materie;

6) bovendien recupereert de gemeente de bijdragen van alle bewoners die betaald worden op de waterfacturen voor het zuiveren van het afvalwater. Bedragen die op jaarbasis toch wel aanzienlijk kunnen oplopen.  

Aangezien deze materie ver de grenzen van de lokale gemeente overschrijden, wordt deze problematiek samen met de vzw LiV&E (Leven in Vlaanderen & Europa, www.vzwlive.be) aangekaart. Deze VZW probeert deze problematiek al geruime tijd aan te kaarten bij verschillende instanties binnen Vlaanderen. Maar niettegenstaande het een problematiek is die alle Vlamingen, Belgen en Europeanen aangaat, krijgen deze mensen weinig of geen gehoor en worden ze de mond gesnoerd door op alle niveau’s genegeerd te worden. 

Met dit artikel hopen wij alle Belgen in eerste instantie in te lichten van de mogelijke catastrofe die hen boven het hoofd hangt en op die manier ook het financieel drama voor alle Vlamingen, bewoners van straten waar momenteel gelijkaardige werken aan de gang zijn, te kunnen vermijden en hopen we ook dat er snel een aanpassing kan komen van de uitvoeringsmodaliteiten van de bestaande wet. Hetgeen wij vragen is de mogelijkheid de vereiste werken op prive terreinen uit te stellen tot op het moment dat er vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd. En dit voor alle woningen die voor 2004 gebouwd zijn. Deze aanpassing zal veel mensen veel leed kunnen besparen.

Maar begrijp ons zeker niet verkeerd, wij zijn zeker niet tegen het aanleggen van gescheiden stelsels, en kunnen daar zeker ook wel het nut van inzien, want door het aanleggen van dergelijk stelsel kan al een groot deel van het regenwater (wat op straat, en deels op verharde oppervlakten) valt, al gescheiden opgevangen worden, maar het gaat hem uitsluitend over de huidige uitvoeringsmodaliteiten. Alhoewel we ons de vraag kunnen stellen wat de invloed zal zijn op het milieu als het regenwater, wat op straten (olie, schadelijke producten, …) en verharde oppervlaktes valt, rechtstreeks terecht komt in beken en rivieren .

Hopelijk zijn er toch mensen begaan met het welzijn van de Vlamingen en Belgen en kan men via deze weg enig begrip opbrengen voor onze bezorgdheid en gaan de Vlamingen beseffen dat het morgen ook voor hun deur kan gebeuren, met alle gevolgen van dien.