STEM belooft de studierichting van morgen te zijn. Ken jij deze studierichting al? 

STEM belooft de studierichting van morgen te zijn. Ken jij deze studierichting al? 

Vroeger konden we uit de ‘klassieke vakken’ kiezen en was onze studierichting vanzelfsprekend. Maar nu kan je in bepaalde onderwijsvormen kiezen voor STEM. Een richtingen die wiskunde, techniek en exacte wetenschappen stimuleert. Maar wat is STEM eigenlijk en waarom zou je dat moeten volgen? 

Op verschillende scholen kan je de richting STEM volgen. STEM is een Engelse acronym dat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De richting zou een waaier aan technologische en exacte wetenschappen moeten bieden waardoor de wetenschappelijke kennis van leerlingen verhoogt.

In 2015 zijn meer dan 50 secundaire scholen gestart met optie STEM in het eerste jaar. Hierdoor konden leerlingen uit het basisonderwijs meteen worden gesmeten in wetenschappen en techniek.

Niet alle richtingen zijn geschikt als STEM-richtingen. Op Onderwijskiezer.be kan je zien welke richtingen ook kunnen worden aangevuld met STEM-vakken. Het gevaar is natuurlijk dat STEM ook in ASO wordt gestimuleerd, waardoor wetenschappelijke richtingen in TSO, zoals industriële wetenschappen, hun leerlingen kunnen verliezen.

Kiezen voor STEM

In de onderstaande afbeelding zie je een lessentabel van een eerste graad ASO waar leerlingen kunnen kiezen voor STEM. Zo zie je bijvoorbeeld dat algemene vakken hetzelfde blijven, behalve dat STEM-leerlingen een kleine voorsprong hebben op wetenschappelijk vlak tegenover de medestudenten uit Latijn en Moderne. Terwijl leerlingen uit Latijn en Moderne lessen hebben die kenmerkend zijn voor hun richting, worden STEM-leerlingen al ondergedompeld in de wetenschappelijke vakken Practicum en Robotica.

Groenendaalcollege

STEM is nodig

Wij leven tegenwoordig in een maatschappij waar heel wat nood is aan mensen met technische of wetenschappelijke profielen, dus STEM-profielen zijn ook nodig.

STEM-studierichtingen worden meestal aangeduid op infopagina’s van schoolwebsites. Volgens onderwijskiezer krijgt niet alleen het secundair onderwijs zo’n STEM-logo, maar ook richtingen bij Syntra, DBSO, het volwassenenonderwijs en bachelor- en masteropleidingen uit het hoger onderwijs. “Al deze richtingen leggen een accent op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT met als bedoeling dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen”, klinkt het.

Wat nadien?

Er wordt nu al gesproken over STEM-jobs. Dit zijn jobs waarvoor een STEM-diploma in het secundair of hoger onderwijs noodzakelijk of wenselijk is. Zo’n jobs zijn vooral technisch, wetenschappelijk of analytisch. Bij STEM-jobs moet je maar denken aan ingenieurs, technici, onderzoekers, analytici, programmeurs, …

Doel

Het STEM- actieplan van de Vlaamse regering heeft oog op acht doelstellingen:

  • STEM-onderwijs aantrekkelijker maken
  • Leraren, opleiders en begeleiders ondersteunen
  • Het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren
  • Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen
  • Inzetten op excellentie
  • Het opleidingsaanbod aanpassen
  • Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen
  • De maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren

Gesponsorde artikelen