Nergens in Europa steeg de stroomfactuur zo fors als in België

De prijs van elektriciteit is voor Belgische gezinnen vrijwel verdubbeld tegenover een jaar eerder. Nergens elders in de EU is sprake van zo’n forse prijsstijging.

Dat blijkt uit een vergelijking die het Europese agentschap voor energieregulatoren ACER maakte van de Europese hoofdsteden, met de prijzen (eurocent per kilowattuur) in februari als basis. “De gevolgen voor individuele huishoudens varieerden naargelang de soorten contracten en prijsmechanismen, alsook de op korte termijn verzachtende maatregelen van de nationale regeringen”, legt ACER uit.

  • Brussel komt uit op een prijsstijging met 99 procent, dus vrijwel een verdubbeling, terwijl dat bijvoorbeeld in Berlijn maar 20 procent en in Parijs maar 13 procent is.
  • De gemiddelde prijsstijging in de EU was 30 procent. Dat betekent dat de Belgische stroomprijzen drie keer sneller stegen dan het gemiddelde.
  • Ook qua absoluut niveau, circa 43 eurocent per kilowattuur is Brussel (België) de koploper, samen met Kopenhagen (Denemarken). In Amsterdam bijvoorbeeld is dat zowat de helft lager.

Variabele contracten

Volgens ACER, dat op vraag van de Europese Commissie de groothandelsmarkten tegen het licht hield, zit er geen structurele weeffout in de Europese groothandelsmarkt, maar is er wel nog veel mogelijk om de Europese energiemarkt te integreren en zo de grote prijsverschillen tussen lidstaten te beperken.

Het agentschap roept de lidstaten en hun energietoezichthouders ook op om erop toe te zien dat de consumenten duidelijke informatie krijgen over hun factuur, met name als het gaat om de risico’s van variabele prijzen. Door de turbulentie op de groothandelsmarkt worden elektriciteitscontracten met vaste prijzen almaar schaarser.

(fjc)

Meer
Lees meer...