STOP de maatschappelijke invloed van de godsdiensten. LEVE de seculiere maatschappij

De voorbije weken is weeral eens gebleken dat het enge denken van godsdiensten mensen tot moordpartijen aanzetten. De voorlaatste van het lijstje was een atheïst in de Verenigde Staten die 3 moslims naar het hiernamaals schoot. De laatste de moorden in Kopenhagen. Hoe lang moeten we dit in onze westerse samenleving nog tolereren? 

Wie kent er nog de leuze van Karl Marx: “Godsdienst is opium voor het volk”? De leuze was ingegeven door de communisten die het (bij)geloof als één van de belangrijkste hinderpalen zagen in hun strijd voor de totale macht. De kerk had immers altijd al de kant van de Tsaren gekozen en deed dus indirect mee aan politiek om het volk dom te houden (visie van de Marxisten, niet van mij). Godsdienst werd dan ook quasi volledig verbannen uit de communistische landen. Onderhuids is de godsdienst evenwel altijd blijven voortbestaan.

In Vlaanderen was de godsdienst evenzeer een onderdeel van de macht. Eén partij, de CVP (nu CD&V) werd vanop de kansel als de verdediger van de enig juiste spiritualiteit van het volk aanzien en er werden zelfs kiesadviezen gegeven. De macht van de CVP was in Vlaanderen dan ook dominant, iets waar we vandaag nog altijd de naweeën van meemaken.

Tijdens de jaren zestig vinden jonge mensen het stilletjes welletjes en beginnen van onderuit de idiote bevelen van de kerk op alle mogelijke manieren te tackelen. Feminisme (weg met de vrouw aan de haard), homobeweging (homo zijn is geen ziekte), apostasie (we volgen de bevelen van onze ouders niet langer op en gaan niet meer naar de mis), abortus (baas in eigen buik) enz enz, zijn de verschrikkelijke kankers die de christelijke zuil met lede ogen aanziet en waar maar geen behandeling voor gevonden wordt.   

Wikipedia Publiek Domein

De seculiere samenleving

Vijftig jaar later zijn de, door vaak harde (niet-gewelddadige) strijd, verworven vrijheden één de fundamenten van onze verlichte samenleving geworden. De seculiere staat is daar een onderdeel van. De seculiere staat kan best omschreven worden als:

  1. De overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij. De term werd bedacht door George Holyoake.
  2. De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk principe in veel westerse staten. Er is geen verstrengeling tussen religieus gezag en overheidsmacht (ofwel wereldlijk gezag).
  3. Seculiere staten gaan een stapje verder: de staat tracht zich neutraal op te stellen tegenover alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Deze staten beschermen hun onderdanen ook tegenover eventuele religieus gemotiveerde inbreuken op hun rechten. In seculiere staten zoals Frankrijk worden de meeste vormen van religie zelfs verbannen uit het staatsleven. Religieuze overtuiging mag daardoor enkel binnen de private levenssfeer geuit worden.

De politiek en de seculiere samenleving?

Alle bestaande politieke partijen worden geacht de seculiere samenlevingswaarden te onderschrijven, maar dat de realiteit veel complexer is mag blijken uit de fundamenteel gewijzigde visies van partijen als de sp.a, PS, CD&V en CDh. Deze partijen zijn de voorbije 10 jaar grondig veranderd. Veel migranten hebben er hun plaats gevonden. Niks mis mee, aangezien de partijen op die manier een juistere weergave van de demografische werkelijkheid van het land nastreven.

Wat evenwel zwaar onderschat werd is dat de religie van de migrantengemeenschap meer en meer vat begint te krijgen op het doen en laten van de partijen. Het hoofddoekendebat en de bocht van de sp.a is er een mooi voorbeeld van. Bij de CD&V wordt het Christelijk geloof op een geleidelijke wijze vervangen door een mengeling van Katholicisme en Islam (vb Lieven Boeve over de hoofddoek op de katholieke scholen). 

Groen heeft met deze problematiek nooit te maken gehad want zij hebben van bij de start de kaart van de migranten en extreem respect voor hun godsdiensten getrokken. 

N-VA, Open Vld en MR werden in mindere mate aangetast door het migranten religieus gedachtegoed en volgen de beginselen van de seculiere samenleving bijna integraal op (als u als lezer bij deze partijen programmapunten zou ontdekken die haaks staan op deze bewering nodig ik u uit om deze in de commentaar onder dit artikel weg te schrijven). 

Wat we dringend nodig hebben

Wat we dringend nodig hebben werd gisteren op een zeer goede manier verwoord door de MediaWatcher van de Zevende Dag (Guillaume Van der Stighelen). Van der Stighelen (licht aangepaste tekst met respect voor zijn woorden): “De seculiere samenleving wordt niet geïndoctrineerd en heeft niet de propaganda van de religieuze groepen. Dat zou dringend moeten veranderen.” Hij pleitte onomwonden voor een EU Commissaris van Onderwijs en Jeugd die een richtlijn zou moeten opstellen en bewaken met de basiswaarden van de Seculiere Samenleving. 

Bekijk het volledig interview met Guillaume Van der Stighelen hier (vanaf 16min42sec tot en met 21min54sec): http://deredactie.be/permalink/2.37623?video=1.2240388.

VRT (zie videolink hierboven)

De Grondwet

Dat een verwijzing naar de seculiere samenleving nog niet in onze Grondwet staat is een grote tekortkoming. Indirect staat er wel in dat de wetten boven alles moeten gerespecteerd worden maar tevens staat er in de Grondwet dat er absolute vrijheid van Godsdienst is.

Wat we vandaag meemaken is dat de migrantengemeenschap en een deel van de fundamentalistische christenen en joden dat laatste vaak boven de wet stelt wat uiteraard niet kan. Homohaat, vrije keuze van partner, verbod op apostasie (uittreden uit het geloof) zijn dingen waar volgens een Nederlandse onderzoeker (fragment) 70% van de bv de moslimgemeenschap hun Heilig Boek boven de vigerende wetten stelt. Door dit duidelijker in de Grondwet te schrijven, een Grondwet die iedereen die Belg wil worden voor de volle 100% dient te respecteren, wordt alvast die twijfel weggenomen. 

Als deel van de integratie en VOOR iemand kans maakt op Belg te worden zou de inhoud van de Grondwet duidelijk moeten gecommuniceerd worden. Voorts zou een plechtige eedaflegging in groep (zoals in de Verenigde Staten) beklemtonen dat de Grondwet niet iets gratuit is, maar een basisverordening die moet nageleefd worden.