Vloeken in de linkse kerk: de KVHV-heisa is een maat voor niets

Het is weer zover. KVHV stelt bisschop Bonny terecht wegens het niet volgen van de katholieke leer. Jongsocialisten en Jong Groen vielen elkaar voor de voeten om hun afschuw te etaleren. De discussie is veel dieper. Het is ironisch maar de hedendaagse linkse organisaties gedragen zich meer en meer als een religieuze sekte.

Halsmisdaad

Even recapituleren, wat had KVHV gedaan om dit te verdienen?

“Het moeilijke is enkel dat de Kerk niet kan toelaten om twee mensen van hetzelfde geslacht te laten trouwen omdat het einddoel van de seksualiteit niet mogelijk is.”

Ergo, homo’s kunnen niet trouwen voor de kerk omdat de kerk verwacht dat het huwelijk geconsumeerd wordt (lees: kindjes maken). Nogal moeilijk met twee vrouwen of mannen, de bloemetjes en de bijtjes weet u.

De discussie is dan ook of dit criterium al dan niet moet wegvallen en het huidige status-quo moet veranderen. Bonny zegt van wel, KVHV en Leonard zeggen: “Nee dank u. Ieder zijn eigen mening.” Gelukkig is er nog het burgerlijk huwelijk (het enige dat telt voor de wet).

Jongsocialisten hebben dat allemaal gemist. De H staat voor Homofoob, terugkeer naar de jaren stillekes, grote woorden als “moderne, warme en solidaire samenleving onwaardig”. Een religieuze discussie wordt hierdoor opgeblazen tot in het absurde. Nog erger is dat Jongsocialisten het zelfs een juridische strijd wilt voeren en een klacht heeft ingediend bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Het duurde niet lang voordat Jong Groen ook een graantje wou pikken van de media-aandacht en het KVHV bestempelde als wereldvreemd en uitnodigt voor een feel-good film. De hele discussie is verzand in de acceptatie van homo’s in de samenleving. Vanuit dat perspectief is heel die discussie nogal karikaturaal. KVHV is de boze conservatieve homofoob, verenigd links de neo-mei ’68 vereniging voor homorechten.

Linkse kerk

In een niet zo ver verleden waren socialisten antiklerikaal. Zij hadden genoeg van de kneuterige moraalpastoors die vingertje-in-de-lucht tegen de parochianen zegden wat ze wel of niet moesten doen. Links heeft ons daarvan bevrijdt en als resultaat het christendom in het verdomhoekje geplaatst. Het is al zover gekomen dat een partij met een C in haar naam bang is van haar eigen schaduw.

In plaats van het individu te bevrijden en echt zijn/haar leven te laten leiden zoals het zelf wilt, heeft links het vacuüm van de Kerk opgevuld. Om de zoveel dagen is er wel ergens een linkse die een commentaar geeft over onze samenleving. Opinies en blogs hebben de zondagse preken vervangen en dienen als catechismus hoe de westerse man/vrouw moet denken en doen.

Deze catechismus staat vol van sloganeske woorden om de linkse deugden te etaleren: warm, solidair, rechtvaardig, gelijkheid, tolerant, divers, sociaal, etc. Geen deugden zonder zonden: racistisch, xenofoob, homofoob, seksistisch, kil, hard, asociaal, etc. Dit wordt vertaald in dogma’s en fatwa’s die om de haverklap de wereld wordt ingezonden.

Kritiek op de geboden van links zorgt voor een banbliksem van jewelste dat vaak een juridisch staartje gaat krijgen.

Linkse dictatuur

Het echte gevaar schuilt in de impact. De linkse kerk heeft de westerse maatschappij zover geïndoctrineerd dat we ons schuldig voelen. Anders dan de Kerk kent de linkse kerk geen verzoening. Eens een -foob of -ist, altijd een -foob of -ist. De linkse kerk zal u blijven achtervolgen. Het is zelfs zover dat ze aan collectief boetedoening doet en dat vaders zich moeten verontschuldigen voor het gedrag van hun zoon én schuldig moeten voelen voor het falen van de opvoeding.

Het kan nog erger. Op effectieve wijze worden simpele discussies verdraaid tot in het leugenachtige. Welke intentie dat daarachter ligt is een raadsel, als je het aan mij vraagt is het een manier om de tegenstander monddood te maken. Het is makkelijker om uw tegenstander in diskrediet te brengen dan te antwoorden op zijn/haar logische argumenten.

Men gaat ook op elke manier proberen om zondaars door associatie te beschadigen. Laurette Onkelinx hysterisch gekrijs bij het begin van de regering was voor velen erover. Haar pogingen om als oppositieleidsters de regering te pushen om Jambon en Franken te ontslaan is een democratie onwaardig.

Een triest dieptepunt is het uitstoten van zondaars uit de maatschappij. Individuen worden op basis van hun politieke mening gediscrimineerd. Om in de trend van -ismes te blijven, heb ik dit politicisme genoemd. Dit is een regelrechte aanfluiting van onze westerse staat met vrije meningsuiting. Links kan zeer selectief zijn over mensenrechten en deze naar hun hand zetten.

Om dit te omzeilen heeft de linkse kerk over de jaren van alle wetten in het leven geroepen. Niet enkel wordt de vrije meningsuiting aan banden gelegd, criticasters worden gecriminaliseerd. Kritiek geven op bv. homo’s wordt gelijkgesteld met homohaat. De seksismewet van dit jaar is een voorbeeld van een gepolitiseerde moraliteitswet. Scheiding van recht, religie en staat is definitief ten grave gedragen.

Conclusie

De geschiedenis herhaalt zich. De samenleving is onderdrukt door dictatoriale moraalridders. Het is aan de jeugd om daartegen in het verzet gaan en de samenleving te bevrijden. Dit is ook een oproep aan KVHV om zich niet bezig te houden met futiele religieuze kwesties en als studentenvereniging weerwerk bieden tegen de serieuze problemen.