We hebben onze weg weer gevonden naar Hollandse coffeeshops

De coffeeshops in het zuiden van Nederland, die medio 2012 quasi compleet zonder buitenlandse klanten vielen na het invoeren van de wietpas, hebben stilaan weer klandizie van over de grens. De reden: in veel steden wordt niet meer gecontroleerd.

Sinds de controle op drugstoeristen begin 2013 in Nederland is overgelaten aan gemeenten en de lokale politie, komen de drugstoeristen mondjesmaat weer naar de coffeeshops blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Een aantal gemeentes, waaronder De Bosch, controleert helemaal niet meer. Maastricht, Tilburg en Eindhoven nog wel. 

Daardoor is ondertussen weer 13 procent van het cliënteel afkomstig van over de grens, vooral Belgen. Voor het invoeren van de wietpas was dat nog wel 39 procent.

Wietplantage

Vandaag werd in Nederland ook beslist dat gemeenten niet mogen gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt. Regeringspartij PvdA had op zo’n proef aangedrongen, maar krijgt nul op het rekest van VVD-minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Die is en blijft tegen gereguleerde hennepteelt en heeft daarvoor tot nu toe een meerderheid in de Tweede Kamer. 

Onlangs verklaarde de burgemeester van Heerlen dat zijn gemeente bezig was om een plan uit te werken voor een wietplantage om alle coffeeshops in Nederlands Limburg te bevoorraden. Hij pleit samen met tientallen andere burgemeesters voor regulering van de wietteelt: gedoog niet alleen de verkoop in coffeeshops, maar ook de teelt van de softdrug.