Airbnb wil 100.000 Oekraïense vluchtelingen van gratis opvang voorzien

Het online bookingplatform Airbnb roept haar hosts op om hun huurwoningen gratis aan te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Op die manier hoopt het bedrijf een tijdelijke opvang te voorzien voor wel 100.000 vluchtelingen.

100.000 opvangplaatsen voorzien

Waar oorlog heerst, slaan mensen op de vlucht. Dat spreekt voor zich. Sinds het Russische leger Oekraïne binnenviel zijn honderdduizenden burgers op de vlucht geslagen. Volgens het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR) zouden op zondag ondertussen al meer dan 368.000 mensen de grenzen van Oekraïne overgestoken hebben richting de buurlanden Polen, Slovenië, Moldavië, Hongarije en Roemenië.

Het online bookingplatform Airbnb roept daarom alle huurders (hosts genaamd) op om hun woningen gratis ter beschikking te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. “We hebben zo veel mogelijk hulp nodig om dit doel te bereiken”, zegt Airbnb-CEO Brian Chesky op Twitter. “We hebben vooral nood aan mensen in de nabijgelegen landen die hun huizen ter beschikking kunnen stellen, zoals in Polen, Duitsland, Hongarije en Polen.”

Het bedrijf heeft ook contact opgenomen met de overheden van alle buurlanden, om zo samen naar verdere oplossingen te zoeken en de opvang te coördineren.

Vluchtelingenfonds

Om de actie te vergoeden, rekent Airbnb onder andere op haar fondsen uit Airbnb.org. Dat is de non-profitorganisatie van het bedrijf, die zich vooral inzet op de opvang van mensen bij natuurrampen en van vluchtelingen uit conflictgebieden.

Het is niet de eerste keer dat Airbnb beroep doet op haar hosts om vluchtelingen op te vangen. Vorig jaar – na de machtsovername van de taliban in Afghanistan – lanceerde Chesky eenzelfde oproep om 20.000 Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Zo’n 21.300 Afghanen zouden dankzij die actie gratis onderdak hebben gekregen.

Over de hele Europese Unie komt er een ongeziene golf van solidariteit op gang voor de Oekraïners op de vlucht. De Europese Commissie werkt momenteel aan een uitzonderlijk voorstel om de Oekraïense vluchtelingen automatische bescherming te bieden. Een maatregel die sinds zijn ontstaan in 2001 nog nooit werd toegepast.

(fjc)

Meer
Lees meer...