Akkoord moet Europese gasleveringen betaalbaar houden

De lidstaten van de Europese Unie zullen in de toekomst de mogelijkheid krijgen om zich bij een gezamenlijke gasaankoop aan te sluiten. Daarnaast zal de Europese Commissie tevens onderzoeken of het mogelijk is voor de gasprijs een plafond in te voeren. Met die strategie hoopt de Europese Unie hoge gasfacturen voor de gezinnen en bedrijven tegen te kunnen gaan.

Daarover hebben de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie een akkoord bereikt. De Belgische premier Alexander De Croo maakte in een commentaar op de overeenkomst gewag van maatregelen die op korte termijn noodzakelijk waren.

Voordelige prijzen

Een gezamenlijke gasaankoop zou ervoor moeten zorgen dat bij de onderhandelingen met de producenten belangrijke kortingen kunnen worden verkregen. Met grotere volumes kunnen die leveranciers immers worden aangezet kleinere winstmarges te aanvaarden.

Van die lagere basisprijs kan vervolgens ook de consument profiteren. Tegelijkertijd wordt met een gezamenlijke aankoop vermeden dat de verschillende lidstaten zelf met leveranciers onderhandelingen opstarten en door hun onderlinge concurrentie de prijzen zouden kunnen opdrijven.

Tegelijkertijd zal de Europese Commissie onderzoeken of voor de gasmarkt een prijsplafond zou kunnen worden ingevoerd. Belgisch premier De Croo merkte daarbij op dat die maatregel in combinatie met de groepsaankopen moet worden bekeken.

Een dreigende invoering van dat prijsplafond zou immers tijdens de onderhandelingen de producenten moeten aanzetten om met gunstige voorwaarden voor de afnemers in te stemmen. De Europese Commissie zal in overleg met de industrie bekijken op welke manier dit systeem zou kunnen worden ingevoerd. 

Garanties

De invoering van een maximumprijs vormde tijdens de onderhandelingen tussen de lidstaten een belangrijk discussiepunt. Onder meer België, Italië en Spanje steunden de invoering van een plafond. Er kwamen echter bezwaren van onder meer Nederland en Duitsland.

Die lidstaten vreesden dat de introductie van een plafond de producenten zouden aanzetten elders in de wereld klanten te vinden om hun voorraden te leveren, waardoor Europa mogelijk uit de boot zou kunnen vallen. Gesprekken met de leveranciers moeten vermijden dat de leveringsgaranties voor Europa in het gedrang zouden kunnen komen.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat de Europese Unie ook zonder leveringen vanuit Rusland betaalbare gasvoorraden kan inslaan. In dat kader had Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, eerder ook al een akkoord gesloten met de Amerikaanse president Joe Biden. Daardoor zullen de Verenigde Staten extra leveringen naar de Europese Unie sturen.

Meer
Lees meer...