Catalonië sijpelt Vlaamse politiek binnen: N-VA en CD&V ruziën over resolutie die geweld in Spanje moet veroordelen

Catalonië sijpelt Vlaamse politiek binnen: N-VA en CD&V ruziën over resolutie die geweld in Spanje moet veroordelen

Welke houding neemt de Vlaamse politiek in ten opzichte van Catalonië en Spanje, nu het conflict daar serieus escaleert? Wel, het verdeelt blijkbaar de meerderheid diep. Want N-VA is grote sympathisant van de Catalanen, en wilde in het Vlaams parlement het geweld laten veroordelen via een resolutie. Maar dat was buiten CD&V gerekend, die een zwakkere tekst wilde. Vervolgens probeerde Open Vld het compromis te maken, maar wilde N-VA niet mee.

Vanmorgen hees de N-VA de Catalaanse vlag, hoog op haar kantoorgebouw in de Koningsstraat. Om maar te zeggen: ze zijn ermee bezig, met die Catalaanse strijd, bij de Vlaams nationalisten.

Groot was de verontwaardiging dus deze week, toen Matthias Diependaele, de fractieleider van N-VA in het Vlaams parlement, plots op CD&V botste over datzelfde Catalonië. Het leidt tot zure reacties bij de N-VA: “De arm van Madrid en de Europese conservatieven rijkt tot in het Vlaams parlement”, is daar te horen.

Het deel van Spanje met hoofdstad Barcelona gedraagt zich al langer als luis in de pels van Madrid. De Catalanen willen absoluut een referendum organiseren over de onafhankelijkheid. Maar de manier waarop de nationale regering van de conservatieve premier Mariano Rajoy de zaak aanpakt, is op z’n minst onhandig. De Spaanse premier weigert halsstarrig om een oplossing te zoeken met de Catalanen en zoekt de confrontatie. Dat hij ondertussen ook nog de steun van Donald Trump gekregen heeft, helpt de zaak niet echt vooruit in perceptie.

N-VA had dus deze week een resolutie over Catalonië in het Vlaams parlement klaar, een relatief onschuldige oproep dus, waarvan de politieke waarde niet groot is. Maar symbolisch is het wel natuurlijk. De resolutie moest het geweld in Spanje veroordelen en oproepen tot een vreedzame oplossing van het dispuut.

N-VA wilde iedereen in het Vlaams parlement achter een tekst krijgen. Eerst stemden alle fractieleiders in met het idee, ook CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel. Maar toen de uiteindelijke tekst op tafel kwam, dook plots Peter Van Rompuy (CD&V) op om z’n veto uit te spreken. “Zeer vreemd, we hadden de toezegging, en dan krijg je plotseling bemoeienis”, zo zegt Diependaele. Bij N-VA wijzen ze erop dat vader Herman Van Rompuy z’n Europese connecties, in de conservatieve EVP, waar ook de Partido Popular van Rajoy deel van uitmaakt, een telefoontje moet hebben gedaan.

Gekibbel bij de Vlaamse meerderheidspartijen

Van Rompuy jr. gaat dus niet akkoord, en wil een afgezwakte tekst. Het is uiteindelijk Open Vld-fractieleider Bart Somers die met een andere compromistekst komt. Ook de liberalen zitten niet 100 procent op hun gemak, want in de ALDE-fractie van Guy Verhofstadt zitten zowel nationalistische Spanjaarden als Catalanen. Maar Open Vld komt met een tekst, en die veroordeelt nog steeds het geweld. Maar de boodschap is wel zwakker.

En daar bedankt N-VA dan feestelijk voor: ze voelen zich gepakt door Van Rompuy. “Jammer, want elke vorm van een resolutie, waarbij we stelling innemen tegen het geweld in Catalonië zou effect kunnen hebben”, zo valt bij de liberalen te horen.

“Er was een akkoord. Maar N-VA wilde absoluut verder gaan. Wij zijn niet akkoord met de disproportionele maatregelen die de Spaanse regering neemt. Maar aan de andere kant stellen we ook vast dat het referendum ongrondwettelijk was, en zo zou een minderheid van de Catalanen z’n wil kunnen opleggen aan de meerderheid”, reageert Van Rompuy zelf.

“Wij wilden wel een oproep tot dialoog en overleg, en wij willen absoluut geweld vermijden. En wij staan nog altijd open om met N-VA tot een akkoord te komen”, zo reikt Van Rompuy de hand. Maar voor N-VA is het een bittere zaak, waarbij ze zeker zijn dat de Partido Popular als een schaduw over de zaak hangt.

Gesponsorde artikelen