Topambtenaar Dick Schoof officieel voorgesteld als beoogde premier van Nederland

Tijdens een speciale persconferentie is vandaag bekendgemaakt dat Dick Schoof de beoogde nieuwe minister-president van Nederland wordt. De 67-jarige topambtenaar, die momenteel de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid is, werd naar voren geschoven door de vier toekomstige regeringspartijen: PVV, VVD, NSC en BBB.

Dick Schoof, die in het verleden onder andere directeur was van de AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), noemde het coalitieakkoord “ambitieus”. Hij benadrukte dat hij “een premier van alle Nederlanders” wil zijn.

Geen PVV-man, maar man van de vier partijen

Hoewel Geert Wilders van de PVV een belangrijke rol speelde bij de voordracht van Schoof, wil de beoogde premier benadrukken dat hij geen kandidaat van één partij is. “Ik ben gevraagd door de vier fractievoorzitters”, zei Schoof. “Daar heb ik me op gebaseerd.”

Schoof was in het verleden lid was van de PvdA, maar zegde dat lidmaatschap 3,5 jaar geleden op. Hij staat bekend als een ervaren bestuurder met een sterke focus op veiligheid en handhaving. Hij zal de komende weken samen met formateur Richard van Zwol werken aan de samenstelling van het nieuwe kabinet.

Extraparlementair kabinet

Opvallend is dat het nieuwe kabinet een extraparlementair karakter zal hebben. Dit betekent dat de ministers en staatssecretarissen niet uit de gelederen van het huidige parlement zullen komen. De vier partijvoorzitters zullen ook geen ministersposten bekleden.

De voordracht van Dick Schoof als beoogd premier is een belangrijke stap in de formatie van een nieuw kabinet. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bekijken of Schoof erin slaagt om een stabiele ploeg te vormen die het ambitieuze coalitieakkoord kan uitvoeren.

Meer
Lees meer...