Duitse ondergrond bevat voldoende lithium om jaarlijks een miljoen elektrische wagens van batterijen voorzien

Geothermische centrales in Duitsland zullen voldoende duurzaam lithium produceren om jaarlijks een miljoen elektrische voertuigen van batterijen te voorzien. Dat is te danken aan de grote lithium-voorraden die in de vallei van de Rijn in Duitsland in de ondergrond aanwezig zijn. Dat zegt Horst Kreuter, directeur van Vulcan Energy, een bedrijf dat in Europa duurzaam lithium wil produceren.

Het gebruik van aardwarmte dateert uit de Romeinse tijd, maar dankzij moderne technologieën kan daarbij nu ook lithium uit de ondergrond worden gewonnen. Dat kan belangrijke consequenties hebben, want momenteel schieten de prijzen van lithium, gedreven door een sterk groeiende vraag naar elektrische wagens, sterk omhoog.

Milieunormen

In China zijn de prijzen van lithiumcarbonaat, een belangrijk onderdeel van oplaadbare batterijen, sinds begin dit jaar al met 276 procent gestegen. In de Europese Unie wordt een lokale productie van lithium als een cruciale pijler beschouwd voor de uitbouw een eigen batterij-industrie.

De Europese sector is momenteel grotendeels afhankelijk van import uit China, Australië en de Democratische Republiek Congo.

Horst Kreuter wijst erop dat in Europa aan de lithiumproductie strengere milieunormen worden opgelegd. “Hierdoor zal de Europese productie een veel kleinere ecologische voetafdruk hebben dan de geïmporteerde voorraden.”

“Geothermische ontginning is immers voor het leefmilieu minder belastend dan andere methodes – de productie uit rotslagen of de verdamping van pekel in grote tanks – die kunnen worden toegepast.”

“Deze technologieën laten een aanzienlijk hoger waterverbruik optekenen, eisen gebieden met grotere oppervlaktes op en kennen ook een grotere afvalproductie. Bovendien worden ze ook door hogere emissieniveaus gekenmerkt.”

“Slechts 50 procent van de productie van de opgewekte aardwarmte is nodig voor de ontginning van lithium”, verduidelijkt Kreuter. “De andere helft wordt aan het net geleverd en zal als hernieuwbare warmte aan de bevolking van de regio kunnen worden aangeboden.”

“Indien bij de productie van lithium het gebruik van bruinkool – uit centrales van onder meer Polen en Oost-Duitsland – voor de opwekking van elektriciteit wordt vervangen door aardwarmte, vermindert onze activiteit zelfs de uitstoot van broeikasgassen.”

Centrales

Vulcan Energy bouwt in de vallei van de Boven-Rijn momenteel vijf geothermische energiecentrales. “Geraamd wordt dat het gebied ongeveer 15,85 miljoen ton lithiumcarbonaat zou kunnen opleveren”, verduidelijkt Kreuter. “Daarmee beschikt de Boven-Rijn over een van de rijkste lithiumreserves die in geothermische pekel kunnen worden gevonden.”

Het ruwe lithium wordt volgens Kreuter vervolgens naar een nabijgelegen raffinaderij gestuurd, waar de voorraden worden omgezet in lithiumhydroxide, om vervolgens aan batterijfabrieken en autoproducenten in heel Europa te worden geleverd.

Tegen het midden van dit decennium hoopt Vulcan Energy een jaarlijkse productie van 40.000 ton lithiumhydroxide te kunnen garanderen. Dat volume zou de fabricage van ongeveer een miljoen elektrische wagens ondersteunen.

Daarmee zou het bedrijf naar eigen zeggen de volledige Duitse batterijproductie kunnen bevoorraden. Deze voorraden zouden tevens 25 procent van de verwachte vraag in Europa dekken.

Kreuter merkt nog op dat deze activiteiten met hernieuwbare elektriciteit, verwarming en koeling ook bijzonder interessante bijproducten heeft. Daarmee kan het bedrijf volgens hem een belangrijke bijdrage aan de Duitse hernieuwbare energie leveren.

“Bovendien kan lithium een belangrijke impuls betekenen voor de geothermische sector”, besluit hij “Door de hoge opstartkosten is het voor geothermische centrales bijzonder moeilijk om een rendabele activiteit uit te bouwen. Door de productie van lithium wordt die situatie echter helemaal omgekeerd.”

(bzg)

Meer
Lees meer...