Extra tijd voor belastingaangifte: deadline verlengd met vier dagen

De FOD Financiën heeft aangekondigd dat de deadline voor het indienen van de belastingaangifte via Tax-on-web met vier dagen is verlengd. Door technische problemen krijgen belastingplichtigen nu extra tijd om hun aangifte in te dienen.

De nieuwe deadline voor het indienen van de belastingaangifte via de digitale weg is verschoven naar 19 juli. Dit betekent dat belastingplichtigen vier dagen extra krijgen om hun aangifte in te dienen. De oorspronkelijke deadline was eerder vastgesteld op 15 juli.

Technische Problemen bij MyMinfin

Het uitstel van de deadline komt door technische problemen bij MyMinfin, het digitale platform van de FOD Financiën. “Door die problemen hebben sommige gebruikers moeilijkheden gehad met het indienen van hun aangifte via MyMinfin”, aldus een woordvoerder van de FOD Financiën.

Papieren Aangifte al te Laat

Voor wie zijn belastingaangifte op papier invult, is de deadline al verstreken op 30 juni. Deze groep belastingplichtigen kan hun aangifte niet meer indienen. De FOD Financiën verwacht de complexe aangiften, die meer tijd vergen om in te vullen, uiterlijk op 16 oktober.

Belastingplichtigen die hun aangifte al hebben ingediend, maar nog iets willen wijzigen, moeten er rekening mee houden dat de deadline hiervoor niet is gewijzigd. De uiterste datum om wijzigingen aan te brengen blijft 15 juli.

Meer
Lees meer...