Achterstallige betalingen en onbetaalde energierekeningen: de politie heeft tientallen miljoenen euro’s aan onbetaalde facturen uitstaan

Volgens informatie van de krant Le Soir verkeert onze federale politie in ernstige liquiditeitsproblemen. Het bedrag van haar onbetaalde rekeningen zou oplopen tot tientallen miljoenen euro’s.

Waarom is dit belangrijk?

Dit is niet de eerste keer dat liquiditeitsproblemen worden gemeld binnen de federale politie. Naast herfinanciering wordt een van de reeds besproken opties een structurele hervorming, die onder andere de (aanzienlijke) vermindering van het aantal bestaande lokale politiezones zou omvatten. Minder maar grotere zones zouden de taak van de federale politie kunnen verlichten.

In het nieuws: De onbetaalde rekeningen stapelen zich op bij de federale politie.

  • Hoewel het exacte bedrag niet werd onthuld, geeft Le Soir aan dat het totale bedrag aan onbetaalde rekeningen van de federale politie oploopt tot tientallen miljoenen euro’s.
  • De woordvoerster bevestigt deze cijfers niet, maar erkent wel dat de instelling daadwerkelijk liquiditeitsproblemen heeft.

De details: waar gaan de onbetaalde rekeningen over?

De onbetaalde rekeningen van de federale politie hebben betrekking op verschillende soorten facturen, waaronder, volgens Le Soir:

  • Achterstallige betalingen van enkele weken voor bepaalde consultants, met name op het gebied van IT.
  • Energierekeningen.
  • Facturen voor de aankoop van nieuwe voertuigen.

De verklaring die door de federale politie wordt gegeven, is dezelfde als die van andere instellingen en bedrijven die te kampen hebben met financiële moeilijkheden: stijgende prijzen (vooral van energie) na COVID, de oorlog in Oekraïne en de indexering.

En nu: De oproep voor herfinanciering.

  • De federale politie verzekert dat ze “uiteraard al haar rekeningen zal voldoen”, maar dat dit actie van de regering vereist.
  • “Er is een verzoek tot aanvullende financiering ingediend bij de ministerraad”, aldus de woordvoerster.
  • Aan het begin van de legislatuur was een herfinanciering van 310 miljoen euro vastgesteld voor de periode 2021-2024. Het is duidelijk dat het budget bestemd voor de federale politie verder zal moeten worden vergroot. (as)
Meer
Lees meer...