Gates Foundation investeert samen met Qatar in kleinschalige Afrikaanse landbouwprojecten

De Bill & Melinda Gates Foundation gaat samen met het Qatar Fund for Development (QFFD) over een periode van twee jaar een bedrag van 200 miljoen dollar investeren in het project Nanmo, een initiatief om landbouwers in ontwikkelingslanden te helpen om zich aan de klimaatverandering aan te passen.

De activiteiten van het samenwerkingsverband zullen zich vooral toespitsen op landen in de Afrikaanse Sub-Sahara. De twee partijen zouden elk de helft van de beschikbare middelen voor het fonds aanbrengen.

Impact klimaatverandering

“Het nieuwe partnerschap richt zich op de introductie van klimaatadaptieve landbouwmethoden en innoverende technologieën in gemeenschappen die voor zowel hun voedsel als inkomen van de landbouw afkomstig zijn”, verduidelijkt Mark Suzman, chief executive van de Gates Foundation.

“We proberen daarbij ondersteuning te verlenen aan gemeenschappen die met de realiteit van de klimaatverandering worstelen. Bedoeling is dat deze groepen beter gewapend zijn tegen de mogelijke schade die de klimaatverandering in de toekomst zou kunnen veroorzaken en die hen dieper in armoede dreigt te trekken.”

“Landbouwers uit dorre Afrikaanse gebieden ervaren nu al de gevolgen van de opwarming van de planeet”, merken de initiatiefnemers op. “Het project wel met zijn financiële ondersteuning een inclusieve economische groei genereren.”

“Er zal bovendien worden geprobeerd om het ondernemerschap in te zetten als basis voor een jobcreatie en de strijd tegen de armoede. De landbouw moet daarbij tot een sterkere bron van voeding, tewerkstelling en inkomen uitgroeien.”

Kippenkweek

Bovendien moet het project er voor zorgen dat vrouwen met een laag inkomen binnen de kleinschalige landbouw de kans krijgen een economische activiteit uit te bouwen. Een van de projecten heeft betrekking op de kweek van kippen, die daarbij voor dubbel gebruik – als eierproducent en als voeding – zouden worden voorzien.

Daarvoor zal, in samenwerking met de World Poultry Foundation, beroep worden gedaan op kippen die gekweekt werden om onder verschillende klimaatomstandigheden productief te zijn.

“Het initiatief kan mee helpen vermijden dat miljoen mensen onder invloed van de klimaatverandering in armoede terechtkomen, terwijl de nodige middelen worden voorzien om de opbrengsten van de landbouw te verhogen, zodat een noodzakelijke economische groei van worden gegarandeerd”, merkte Bill Gates op.

De Gates Foundation heeft de voorbije dertien jaar meer dan 5 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van landbouwprojecten voor de ondersteuning van kleine boeren in de Afrikaanse Sub-Sahara en Zuid-Azië.

(fjc)

Meer
Lees meer...