Grondige hervorming voor lerarenopleiding: kortere opleiding via universiteit en nieuw keuzevak in hogeschool

Grondige hervorming voor lerarenopleiding: kortere opleiding via universiteit en nieuw keuzevak in hogeschool

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vanaf vandaag is het officieel. Vanaf het academiejaar 2019-2020 wordt de lerarenopleiding in Vlaanderen op meerdere vlakken hervormd. De Vlaamse regering heeft die hervormingen van minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) goedgekeurd.

Het Vlaamse onderwijs scoort internationaal vaak goed, maar veel kandidaat-leraren klagen dat de opleiding niet goed inspeelt op de realiteit van het lesgeven. Ze vinden dat ze, als ze afgestudeerd zijn, niet goed voorbereid zijn om voor een klas te staan. Daarom is de hervorming van de lerarenopleiding al lang een punt van discussie. Maar nu heeft de Vlaamse regering beslist.

Vanaf 18 jaar lerarenopleiding aan universiteit

De grootste verandering gaat over wie leerkracht wil worden via de universiteit. Momenteel moeten die eerst hun masterdiploma halen en dan een bijkomend specifiek jaar lerarenopleiding volgen. Vanaf 2019-2020 kunnen kandidaat-leerkrachten tijdens hun eerste drie bachelorjaren kiezen voor educatieve keuzevakken en daarna een educatieve master volgen.

Zo duurt een universitaire lerarenopleiding maar 5 jaar meer in plaats van 6. Ook moet het zorgen dat er meer overlapping is tussen de theorie en de manier van lesgeven door van bij het begin van de opleiding beide zaken te combineren.

Leraar Nederlands voor anderstaligen

Uiteraard blijven ook de bacheloropleiding kleuter-, lager en secundair onderwijs bestaan, maar die worden inhoudelijk hervormd. Er komt zelfs een nieuw keuzevak. Studenten kunnen vanaf 2019-2020 ook kiezen voor ‘Nederlands als niet-thuistaal’ als één van hun twee keuzevakken.

Altijd via hogeschool of universiteit

Leerkracht worden via volwassenenonderwijs zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Een opleiding moet vanaf 2019-2020 altijd behaald worden aan de hogeschool of universiteit. Experten uit het werkveld (bijvoorbeeld een bakker of schrijnwerker) met drie jaar werkervaring die leerkracht willen worden, moeten een graduaatopleiding volgen aan een hogeschool.

Ook wie al een bachelor heeft gevolgd en later beslist les te willen geven, moet naar de hogeschool. Zij kunnen een verkorte bachelor secundair onderwijs van één jaar volgen.

Over de master basisonderwijs is nog niets concreet beslist. De Vlaamse onderwijsraad zal die piste wel verder onderzoeken en eind november advies geven over hoe die eventuele opleiding het best georganiseerd kan worden.

Gesponsorde artikelen