De “stille crisis”: meer dan de helft Belgische werknemers durft niet met werkgever te praten over burn-out

“De stille crisis” Dat is de naam die het online trainingsplatform GoodHabitz heeft gegeven aan het fenomeen waarbij Belgische werknemers zeer terughoudend zijn om hun mentale gezondheidsproblemen met hun werkgever te bespreken.

In het nieuws: een rapport over het gebrek aan communicatie over mentale gezondheid op het werk.

Volgens een enquête van GoodHabitz onder 1.229 respondenten heeft meer dan de helft van de Belgische werknemers hun burn-out symptomen niet besproken met hun werkgever het afgelopen jaar.

Zoom in: twee derde van de gestreste en/of uitgeputte Belgische werknemers, en toch…

 • 54 procent van de ondervraagden gaf aan dit probleem niet te hebben besproken met hun leidinggevende of een HR-verantwoordelijke.
 • Het moet gezegd worden dat de ervaring van hun collega’s die de stap wel hebben durven zetten, hen vaak niet heeft geholpen. Onder de 46 procent die het probleem wel heeft besproken, zegt 30 procent dat ze niet de nodige steun hebben gekregen om zich beter te voelen.
 • Dit is des te problematischer omdat twee derde van de respondenten hebben aangegeven tekenen van stress of uitputting te hebben ervaren in het afgelopen jaar.
 • Als de communicatie over deze mentale gezondheidsproblemen wordt uitgebreid naar de hele organisatie, zegt slechts iets minder dan een kwart van de werknemers zich hier ongemakkelijk bij te voelen.

Welzijn belangrijker dan loon

Zoom out: Werknemers hechten steeds meer waarde aan hun mentale gezondheid.

 • Welzijn op het werk is een onmisbaar element geworden om van je baan te houden. En om gewoon gelukkig te zijn. Zo geeft 69 procent van de werknemers aan dat er een verband bestaat tussen gelukkig zijn op het werk en hun algemeen welzijn, aldus GoodHabitz.
 • Tegelijkertijd zijn er dit jaar nog nooit zoveel jonge Belgische werknemers geweest die ontslag namen. En dat wordt met name verklaard door het grotere belang dat ze hechten aan hun mentale gezondheid, volgens hr-dienstverlener Acerta.
 • Werknemers van alle leeftijdsgroepen zijn het erover eens dat plezier in het werk de belangrijkste factor is voor hun professioneel welzijn. Andere tevredenheidscriteria verschillen per leeftijd (meer informatie hier). Maar de op een na belangrijkste factor heeft altijd betrekking op de mentale gezondheid. Salaris staat pas op de derde plaats, volgens een recent onderzoek van hr-groep Securex.

Speciale momenten voor welzijnsbesprekingen?

 • “Als we dieper graven, wordt het duidelijk dat de oorzaak van dit probleem verder gaat dan alleen maar angst om met een leidinggevende te praten”, schrijft GoodHabitz.
 • Het gebrek aan communicatie wordt vooral verklaard door het tekort aan vaardigheden en middelen om constructieve en empathische gesprekken te voeren, zowel van de kant van de werknemers als van de managers.
  • De belangrijkste vaardigheid om het welzijn op het werk positief te beïnvloeden, is stressmanagement. 33 procent van de ondervraagden noemde dit.
  • Daarna volgen communicatie (24 procent), teamwork (23 procent), timemanagement (21 procent) en leiderschap (21 procent).
  • Bijna twee derde (63 procent) van de respondenten wil dat hun leidinggevenden regelmatig met hen praten over hun welzijn.

“Het is essentieel dat managers training volgen om dit verband tussen het algemene welzijn van hun werknemers en hun werkgeluk effectief aan te pakken, waardoor een positieve en stimulerende werkomgeving wordt bevorderd”, concludeert GoodHabitz, die natuurlijk wel zijn eigen zaak predikt.

(nd/evb)

Meer
Lees meer...