Herverdeling Michel II: Maggie De Block krijgt opnieuw Asiel en Migratie

Herverdeling Michel II: Maggie De Block krijgt opnieuw Asiel en Migratie

Door het vertrek van N-VA moest premier Charles Michel (MR) op zoek naar vervangers voor de N-VA-ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken), Sander Loones (Defensie), Johan Van Overtveldt (Financieën) en staatssecretarissen Zuhal Demir (onder andere Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Theo Francken (Asiel en Migratie). Die posten lijken nu allemaal verdeeld over een aantal huidige ministers en staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) die zullen gepromoveerd worden tot minister. 

Geen nieuwe namen in Michel II, maar twee staatssecretarissen die gepromoveerd worden tot minister, zo zal premier Michel het wegvallen van de N-VA-ministers en -staatssecretarissen gaan opvangen. Officieel zijn de verschuivingen nog niet bekendgemaakt, maar de nieuwe benoemingen lijken allemaal al rond te zijn.

Terugkeer Maggie De Block

Maggie De Block (Open Vld) zal opnieuw de post van Asiel en Migratie gaan opnemen. De Block keert zo terug naar de post waarmee ze nationale populariteit verwierf tussen 2011 en 2014. Zij zal de post Asiel en Migratie dus bij haar huidige ministerposten Sociale Zaken en Volksgezondheid nemen.

Pieter De Crem (CD&V) zal Binnenlandse Zaken en Veiligheid overnemen van Jan Jambon. Hij blijft ook aan als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Voor De Crem is het een comeback op het hoogste niveau. Hij zou de nationale politiek gaan verlaten na de verkiezingen om fulltime burgemeester van Aalter te gaan worden. Daarbij ging De Crem ook in tegen de partijtop door aan te blijven als staatssecretaris. Maar de huidige regeringscrisis zou wel eens een grote comeback van Crembo kunnen betekenen. Er wordt zelfs gefluisterd dat hij mogelijk lijsttrekker in Oost-Vlaanderen zou worden bij de verkiezingen van mei 2019. De portefeuille Regie der Gebouwen wordt dan weer overgedragen van Jan Jambon naar Koen Geens (CD&V).

epa

Loones na amper een maand alweer minister af

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) neemt Financiën en Fraudebestrijding over van Johan Van Overtveldt. Daardoor worden een aantal van zijn bevoegdheden doorgeschoven naar de nieuwbakken minister Philip De Backer (Open Vld). De Backer krijgt daardoor de departementen Telecommunicatie, Administratieve Vereenvoudiging, Digitale Agenda en Post. Hij blijft uiteraard ook aan als staatssecretaris voor Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en de Noorzee.

Het leek er lang op dat Denis Ducarme (MR), huidig minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, de post van Defensie zou overnemen van Sander Loones, maar die blijkt nu bij Didier Reynders (MR) terecht te komen. Reynders krijgt er zo naast Buitenlandse Zaken een tweede grote ministerpost bij. Hij blijft ook minister van Europese Zaken en Beliris. Sander Loones zat zelf amper een maand in het zadel, nadat Steven Vandeput vertrok om burgemeester te gaan worden in Hasselt.

Ducarme krijgt wel de portefeuille van Grote Steden van Zuhal Demir. Sophie Wilmès (MR) neemt dan weer Wetenschapsbeleid over van haar N-VA-collega over. Gelijk Kansen, Armoedebestrijding en Personen met een beperking, de andere posten van Zuhal Demir, zullen bij vicepremier en huidig minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) terechtkomen.

Hoe werkbaar is minderheidsregering?

De vraag is natuurlijk hoe werkbaar deze opstelling is voor Michel II. Het minderheidskabinet zal altijd steun nodig hebben vanuit de oppositie, en deze morgen bleek al dat geen enkele partij happig is om de huidige oranje-blauwe regering echt te helpen. Zowel N-VA, sp.a, Groen als PS verkochten hun vel duur en zullen hoegenaamd niet blindelings het beleid van de minderheidsregering gaan steunen.

Gesponsorde artikelen