Is trouw aan de huwelijkspartner nog van deze tijd?

Is trouw aan de huwelijkspartner nog van deze tijd?

‘De belofte om trouw te blijven komt uit een verouderde en voorbijgestreefde visie op het huwelijk, de familie en de rechten van beide partners.’ Dat zeggen Italiaanse senatoren die een wetsvoorstel indienden om het woord ‘trouw’ uit de huwelijksbelofte te schrappen. De Italianen zijn dan ook de grootste ‘schuinmarcheerders’ van Europa.

Het Amerikaanse Pew Research deed in 2013 onderzoek naar de ‘morele aanvaardbaarheid’ van buitenechtelijke relaties. Uit het onderzoek blijkt dat de Fransen daar het minste probleem mee hebben. Slechts 47% van onze zuiderburen vindt dat buitenechtelijke affaires ‘moreel niet verdedigbaar’ zijn. Vergelijk dat eens met de weinig vergevingsgezinde Amerikanen, die met 84% op dat vlak dichter aanleunen bij het streng katholieke Brazilië of de fundamentalistische moslimlanden.

Belgen op de derde plaats

Ook het Franse Ifop (Institut français d’opinion publique) deed uitgebreid onderzoek naar de materie Daaruit bleek dat niet de Fransen, maar de Italianen de grootste zondaars zijn. 47% van de Italiaanse mannen geeft immers toe al eens een scheve schaats te hebben gereden.

Dat is misschien de voornaamste reden waarom het Juridische Comité van de Italiaanse Senaat zich buigt over een wetsvoorstel waarbij het woord ‘trouw’ uit de Italiaanse huwelijkscontracten van het Burgerlijk Wetboek zou worden geschrapt. ‘De belofte om trouw te blijven komt uit een verouderde en voorbijgestreefde visie op het huwelijk, de familie en de rechten van beide partners,’ zeggen senatoren die het voorstel hebben ondertekend.

Aan de andere kant van het spectrum staan de Britten, die zich minst geïnteresseerd tonen. Belgische mannen eindigden op een derde plaats, maar onze vrouwen gedragen zich zediger. Amper 29% zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan buitenechtelijke seks. Enkel de Spaanse vrouwen doen beter.

Volgens de onderzoekers kan een link worden gelegd tussen overspel en godsdienst, waarbij mensen die in ‘overwegend protestantse’ landen leven zich minder makkelijk tot overspel laten verleiden.

8% sliep al eens met een familielid van zijn of haar partner

Buitenechtelijke relaties worden meestal aangegaan met willekeurige kennissen, hoewel 8% al eens het bed deelde met een familielid van hun partner. 42% deed het al eens in een wagen, net iets meer dan de 41% die het gewoon in thuis doen.

Gesponsorde artikelen