Kris Peeters met de speech van zijn leven: “Geloof ze niet mensen, geloof ze niet!”

CD&V vliegt N-VA naar de strot. Geen enkele terughoudendheid meer, maar voluit aanvallen op de “antisociale, ongeloofwaardige” Vlaams-nationalisten. Boegbeeld Kris Peeters vecht voor zijn politiek overleven en geeft meteen een unieke speech in zijn carrière. Zelden zoveel vuur en zoveel overtuiging gezien bij de Vlaamse minister-president. 

Hij moest er staan en dat doet hij nu. Na de pijnlijke peilingen heeft CD&V nog één maand om de meubelen te redden, en Kris Peeters is vast van plan dat te doen. De manier waarop hij twee manifestanten met een spandoek “Republiek Vlaanderen” helemaal bij het begin van zijn speech aanpakte, sprak boekdelen. Uitermate rustig, terwijl partijmedewerkers kordaat ingrepen en de  twee actievoerders van Voorpost van het podium sleurden. Om zich dan guitig naar de zaal te buigen met de woorden: “Dit wordt echt een heel goeie toespraak.” 

En die belofte maakte hij waar. Want hij gaf de zaal waar ze al weken op wachten: de voorhamer inzetten op de vijand van deze verkiezingen, de N-VA. Heel de ochtend door waren de Vlaams-nationalisten van Bart De Wever latent aanwezig geweest: een snerende opmerking van Herman Van Rompuy, een uithaal van Servais Verherstraeten. Maar niemand haalde de bazooka boven zoals Peeters.

“Wij kiezen niet voor de frontale aanval op de zwakste”

“Wij zijn klaar om de eerste regel in onze statuten waar te maken: “voor ons telt elke mens”. Voor CD&V telt elke Vlaming.” Heel de speech lang zou Peeters hameren op het feit dat zijn partij kiest voor het sociale, terwijl de N-VA staat voor het asociale. 

“Wij kiezen níet voor het populisme. Níet voor de demagogie van de angst. Níet voor de frontale aanval op de zwaksten. Níet voor de brutale verandering. Want dat zal ons finaal alleen maar verzwakken”, stelde Peeters.

De zaal reageerde extatisch: hier zaten ze op te wachten. En toen een eerste écht hoogtepunt: “Geloof ze niet als ze zeggen dat de afschaffing van de index dé oplossing is. Geloof ze niet als ze zeggen dat de beperking van de uitkeringen in de tijd de werkloosheid zal oplossen. Geloof ze niet als ze zeggen dat alles opgelost zal zijn als we de wachtuitkeringen afschaffen. Geloof ze niet.”

“Mensen pijn doen is bij ons géén programmapunt”

En Peeters pakte de N-VA keihard aan op haar sociaal programma. Zoals hun plan om werklozen na twee jaar hun uitkering af te nemen. “2 jaar na de sluiting van Opel Antwerpen waren nog altijd 646 ex-werknemers op zoek naar een job. Zeg nu zelf: zijn dat allemaal luieriken en profiteurs? Zijn dat mensen die het verdienen om in armoede te vallen? Is dat het Vlaanderen waar wij, waar jullie, in willen leven?”

En toen kwam de punch-line: “Niet met ons. Niet met CD&V. Wij hebben een verkiezingsprogramma, en geen bevriezingsprogramma. Bij ons is mensen pijn doen géén programmapunt.”

Dat het Vlaamse beleid in de campagne wat overschaduwd wordt door het federale, stoort Peeters duidelijk. In zijn speech kwam hij er stevig op terug. En opnieuw een uitval naar N-VA. “De andere partijen met een V in hun naam, reppen met geen woord over Vlaanderen. Geen woord over scholenbouw. Geen letter over mobiliteit. Geen regel over de nieuwe weg die de industrie moet inslaan. Geen euro voor het wegwerken van de wachtlijsten. Als je die partij laat doen, dan moeten mensen weken gaan kamperen voor de schoolpoort. Dan is er geen geld om verder te investeren in de afname van het aantal verkeersdoden. Dan is er geen hoop voor oudere mensen die niet weten waar hun gehandicapte zoon naartoe kan als zij er niet meer zijn.”

En zoals elke goede politieke speech zat de oproep in de staart: “De kiezer moet niet denken dat ze CD&V er gratis bij krijgen. Dat wij er wel voor zullen zorgen dat de brutale verandering verzacht wordt. Wie ons wilt, die moet op ons stemmen.”

Meer dan volle zaal, vol emoties

CD&V had de hoofdzaal zodanig doen vollopen dat 300 man in een andere zaal naar het scherm zaten te kijken omdat er geen plaats was. En de emoties rolden van de zitjes, al vanaf het begin. Jean-Luc Dehaene, het oude boegbeeld dat kampt met pancreaskanker, kreeg een staande ovatie. Maar het was vooral Herman Van Rompuy die op zijn kenmerkende stijl heel wat emotie toonde.

“Het doet me goed, na vijf jaar opnieuw thuis te komen op zo’n congres. Om te kunnen spreken, in de vroege lente, waarin de natuur herleeft, het mooiste seizoen, wanneer alles herleeft”, begon Van Rompuy poëtisch. Hij prees Wilfried Martens en Jos Chabert, pas overleden boegbeelden van CD&V. “Miet, wij zijn allemaal blij dat gij hier zijt”, stelde Van Rompuy, waarop Miet Smet, de weduwe van Martens, een lang applaus kreeg. 

“We hebben niet stilgezeten. We hebben gevochten, voor de Europese Unie, voor de euro, voor de Unie. Het grootste vredesproject van de geschiedenis stond op het spel. Niet meer of meer. Dat gevecht is gewonnen.”

Tussendoor gaf ook hij N-VA, en hun Europees lijsttrekker Johan Van Overtveldt een oplawaai: “Er waren er die boekskes schreven over de val van de euro en nu Europees lijsttrekker zijn. Beter nadenken voor ge papier vult, zou ik zeggen.”

“Jean-Luc, ik heb veel van je geleerd”

“Wij hebben de schade hersteld, van diegenen die het land 500 dagen hebben gegijzeld. We mogen Wouter Beke allen dankbaar zijn. Hij heeft het land niet uit de hengsels laten lichten”, stelde Van Rompuy.

En toen wende hij zich tot Dehaene. “Jean-Luc, veel heb ik van jou geleerd. Mijn eerste minister, mijn compagnon. Het doet goed u hier te zien, samen met Celie.”

Met ingehouden emotie, maar toch zichtbaar ontroerd, eindigde Van Rompuy: “Wij vragen geen dankbaarheid. Maar vertrouwen. Op basis van wat je deed en wat je doet. Wellicht is het de laatste keer dat ik jullie kan toespreken. Het ga ons allen goed. Va bene.”

Politieke Brugse Metten

En zo eindigde zaterdagmorgen deel één van de politieke “Brugse Metten” dit weekend. CD&V heeft daarin duidelijk haar match gewonnen. Afwachten nu wat N-VA er tegenover zet.  Zelfde congres, zelfde zaal, zelfde stad, op één weekend, dat is wat CD&V en N-VA immers doen. 

Meer
Lees meer...