N-VA stemt tegen resolutie migratiepact, wisselmeerderheid geeft goedkeuring

N-VA stemt tegen resolutie migratiepact, wisselmeerderheid geeft goedkeuring

Premier Charles Michel (MR) wil het VN-migratiepact goedkeuren. Een wisselmeerderheid van CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH heeft de resolutie die het migratiepact steunt goedgekeurd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De regeringspartij N-VA stemde, zoals aangekondigd was, tegen. De PS heeft zich afzijdig gehouden.

Het is voor het eerst sinds het aantreden van de regering Michel dat de centrumrechtse meerderheid gebroken werd door een wisselmeerderheid.

Morgen wordt de zaak opnieuw besproken in de plenaire vergadering van het parlement. Er zal opnieuw gestemd worden over de resolutie.

Er is een resolutie goedgekeurd met amendementen. De tekst vraagt overleg tussen de EU-lidstaten die het pact steunen voor een explanation of position.

Er wordt op gewezen dat het migratiepact geformuleerd werd op basis van anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen. Die landen ondertekenden in 2016 de ‘Verklaring voor vluchtelingen en migranten’. Er wordt ook vermeld dat België “actief betrokken” was bij het onderhandelingsproces.

(Hoe de premier de N-VA vloerde in drie etappes lees je hier.)

Amendementen Vlaams Belang

Vlaams Belang had amendementen ingediend om het pact niet te steunen, maar die kwamen er niet door. N-VA onthield zich bij de stemming van die amendementen.

(Bij N-VA is er intern kritiek op fractieleider Peter De Roover.)

19 december is echte deadline

De goedkeuring van de resolutie is vooral symbolisch: het is niet het parlement dat beslist of België straks tekent, maar de regering. In die zin is de crisis ook een stukje uitgesteld: in Marrakech gaat de premier niets doen dat het standpunt van de regering vastlegt. Hij zal er immers “de positie van het parlement gaan duiden”, zo zegt zijn kabinet. Hij kan er dus zeggen dat een ruime parlementaire meerderheid het verdrag in een resolutie steunt.

De echte clash komt er waarschijnlijk op 19 december. Die dag moet het verdrag in New York, op het VN-hoofdkwartier wél bekrachtig worden. Daar is een regering voor nodig. N-VA heeft al gezegd daar niet mee te zullen instemmen. Tot dan kan de regeringscrisis blijven aanslepen.

Wat het VN-migratiepact precies inhoudt, lees je hier.

Gesponsorde artikelen