Nederland krijgt meest rechtse regering uit zijn geschiedenis: Dit zijn de plannen

De parlementaire fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hebben woensdag hun akkoord gegeven voor de vorming van een nieuwe, sterk rechtse regering in Nederland. Dit markeert een historisch succes voor PVV-leider Geert Wilders, die de verkiezingen in november overtuigend won, maar eerder al aangaf niet de nieuwe premier te willen worden.

De onderhandelaars van de vier coalitiepartijen hebben hun 26 pagina’s tellende hoofdlijnenakkoord gepresenteerd, getiteld “Hoop, lef en trots“. Dit zijn de eerste concrete stappen die de nieuwe regering van plan is te zetten:

 • Lastenverlichting vanaf 2025: Gericht op de hardwerkende Nederlanders, zowel jong als oud, met een focus op middeninkomens en ondernemers. Ook mensen in kwetsbare posities en hun bestaanszekerheid worden ondersteund.
 • Streng toelatingsregime voor asiel: Het strengste toelatingsregime voor asielzoekers tot nu toe, samen met een omvangrijk pakket maatregelen voor meer grip op migratie.
 • Impuls in woningbouw en infrastructuur: Grootschalige investeringen in woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie.
 • Halvering eigen risico in de zorg: Het eigen risico in de zorg wordt meer dan gehalveerd tot 165 euro in 2027, met extra investeringen in ouderenzorg.
 • Zelfstandigheid in landbouw en visserij: Versterking van de autonomie in landbouw en visserij, met een focus op toekomstbestendigheid en voedselzekerheid.
 • Meer burgerzeggenschap: Hervorming van het kiesstelsel en versterking van grondrechten door de oprichting van een constitutioneel hof.
 • Veiligheid voorop: Versterkte aanpak van criminaliteit en terrorisme om Nederland veilig te houden.

Tien belangrijkste thema’s

De onderhandelaars hebben ook tien thema’s geïdentificeerd die centraal zullen staan in het nog te schrijven regeerprogramma:

 1. Bestaanszekerheid en koopkracht
 2. Grip op asiel en migratie
 3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart
 4. Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid en natuur
 5. Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie
 6. Toegankelijke publieke voorzieningen zoals zorg en onderwijs
 7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat
 8. Nationale veiligheid
 9. Internationale veiligheid
 10. Solide overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat

De tekst van het akkoord wisselt vage voornemens af met zeer concrete plannen. Zo wil de nieuwe regering de maximumsnelheid op snelwegen verhogen tot 130 kilometer per uur. Daarnaast is er een opvallend plan om de Nederlandse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem.

Premier van de Nederlandse regering

Een van de grootste openstaande vragen is wie de nieuwe premier wordt als opvolger van Mark Rutte. Dit lijkt nog steeds onderwerp van onderhandelingen te zijn. Geert Wilders zelf heeft al aangegeven dat hij deze rol niet zal vervullen. Wie het dan wel wordt is voorlopig onduidelijk.

Meer
Lees meer...