New York heeft plannen om zuidelijk gedeelte van Manhattan 150 meter te verbreden

Manhattan, het bekendste stadsgedeelte van New York City, is quasi helemaal volgebouwd. Maar mogelijk komt er de komende jaren nieuwe bouwgrond bij, want de stad onderzoekt plannen om Manhattan over een lengte van twee kilometer zo’n 150 meter breder te maken.

Vorig jaar kwam Michael Bloomberg, toen nog burgemeester van NYC, met een stoutmoedig plan op de proppen. Hij stelde Seaport City voor, een uitbreiding van het zuidelijke gedeelte van Manhattan, dat dienst moest doen als extra bouwgrond terwijl het ook de stad beschermt tegen superstormen. Onder leiding van Bill de Blasio, de nieuwe burgemeester, werd het plan verder bestudeerd door het New Yorkse Bureau voor Herstel en Veerkracht. En wat blijkt: het plan om New York uit te breiden is “technisch, wettelijk en financieel haalbaar”.

De uitbreiding moet Lower Manhattan beschermen tegen het rijzende water dat met superstormen gepaard gaat. Daarvoor zal de kustlijn verhoogd worden tot 5,5 meter boven de zeespiegel. “Als we nu niet met zo’n project starten, dan nemen we het risico om volledig blootgesteld te worden aan de risico’s van de klimaatsverandering”, zei Dan Zarrilli, hoofd van het bureau in kwestie. Een tweede voordeel zou de extra residentiële en commerciële ruimte zijn, iets wat New York tekort heeft. En de opbrengst daarvan zou het hele project kunnen financieren.

Verschillende plannen

Sindsdien werd door het Nederlandse ingenieursbureau ARCADIS enkele verschillende plannen onderzocht:

  • een verhoogde dijk aan de huidige kustlijn
  • een uitbreiding van 75 meter en dus plaats voor één nieuw stadsblok met voldoende open ruimte
  • een uitbreiding van 150 meter en plaats voor twee stadsblokken met voldoende open ruimte
  • een verhoogd platform dat zich voorbij de huidige kustlijn uitstrekt
  • een kunstmatig eiland dat als barrière moet fungeren

Financieel haalbaar

getty images

Volgens de studie zouden alle bovenstaande scenario’s voldoende bescherming tegen superstormen leveren, al zouden de uitbreidingen van de kustlijn het veiligste zijn. Maar enkel de uitbreiding van 150 meter over een lengte van twee kilometer zou financieel haalbaar zijn. Meer zelfs, er zou nog 700 miljoen dollar overschieten voor andere projecten in de strijd tegen de stijgende zeespiegel. Bijvoorbeeld voor deze aanpassingen ter waarde van 335 miljoen euro die ARCADIS ook mag realiseren.

En wanneer zou dat alles klaar zijn? Daar zullen we nog wel even op moeten wachten. De stad is al begonnen met de studies te presenteren aan de lokale buurtcomités, wat een eerste stap is. Maar de bouw van zulke projecten zal jaren tot decennia in beslag nemen. De dijk zou over één tot vijf jaar al klaar kunnen zijn, maar de grote uitbreidingen kunnen tot 35 jaar duren. Uiteraard zouden tussenoplossingen de stad al wel kunnen beschermen tegen overstromingen.

Meer
Lees meer...