Groep oudere vrouwen in Zwitserland winnen in Europees mensenrechtenhof klimaatzaak tegen hun land

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vandaag een opvallende uitspraak gedaan. Een groep oudere vrouwen, die zich KlimaSeniorinnen of Senior Women for Climate Protection noemen, klaagde Zwitserland aan omdat het land niet genoeg gedaan zou hebben om hen te beschermen tegen de opwarming van de aarde. Het mensenrechtenhof gaf de groep gelijk.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vandaag een historische uitspraak gedaan. Voor het eerst in de geschiedenis is er namelijk een land schuldig bevonden in een klimaatzaak. Het gaat om Zwitserland dat onvoldoende inspanningen zou doen om de uitstoot te verminderen, waardoor bepaalde bevolkingsgroepen extreem kwetsbaar zijn.

Eerste overwinning in klimaatzaak

De KlimaSeniorinnen, een groep van meer dan 2.500 Zwitserse vrouwen ouder dan 64, stapten enkele maanden geleden naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ze meenden dat hun overheid onvoldoende inspanningen doet om de klimaatverandering tegen te gaan, waardoor ze als oudere vrouwen een verhoogd risico hebben op overlijden tijdens hittegolven. De vrouwen werden gesteund door Greenpeace Switzerland, dat de gerechtelijke kosten op zich nam.

Specifiek klaagden de vrouwen Bern aan omdat het er niet in slaagde om de uitstoot te verlagen zodat de opwarming van de aarde beperkt zou blijven tot 1,5 graden Celsius. Ze baseerden zich op het U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change-rapport dat stelt dat vrouwen en oudere volwassenen het hoogste risico lopen om te overlijden tijdens hittegolven.

In 2020 trok de groep al eens naar het Hooggerechtshof van Zwitserland, maar daar werd hun zaak verworpen, waardoor ze dus besloten om naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg in Frankrijk te trekken.

Rechtszaak gewonnen

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens oordeelde vandaag dat de KlimaSeniorinnen gelijk hebben. Zwitserland doet volgens het Hof niet genoeg om de klimaatverandering te vertragen. Zo warmt het land meer dan twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde en smelten de gletsjers in het land aan een snel tempo. Bern stelde een plan op om de uitstoot te verlagen, maar dit werd in 2021 tegengehouden omdat het te streng zou zijn.

Nu zal Zwitserland meer inspanningen moeten doen om oudere vrouwen te beschermen. “Samen met de betrokken autoriteiten zullen we de uitspraak analyseren en kijken welke maatregelen Zwitserland kan nemen in de toekomst.” Dit zal inhouden dat het plan om de uitstoot tegen 2030 te verminderen herbekeken zal worden om in lijn te zijn met de Klimaatovereenkomst van Parijs. De Zwitserse minister voor Energie voegt toe: “We zijn op de goede weg. We doen veel inspanningen.”

Meer
Lees meer...