Belgische Staat opnieuw aangeklaagd omdat hij te weinig zou doen om broeikasgassen te verminderen

De actiegroep Affair Climat en meer dan 700.000 burgers hebben de Belgische Staat opnieuw aangeklaagd omdat ons land te weinig zou doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De aanklagers vragen dat België bindende maatregelen opgelegd zou krijgen.

Waarom is dit belangrijk?

Ons land zou niet ambitieus genoeg zijn om de Europese doelstellingen van 2030 te halen. Een eerder vonnis gaf Affair Climat gelijk.

Wat voorafging: in 2021 werd ons land, samen met de drie deelstaatregeringen, veroordeeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. De rechtbank oordeelde toen dat de wetten om de uitstoot te verminderen, onvoldoende waren. “België respecteert de plicht om te zorgen niet, en daarom overtreedt het de fundamentele rechten van de aanklagers”, luidde het vonnis.

  • Hoewel Affair Climat die zaak won, vindt de actiegroep dit onvoldoende. Het spant nu een nieuwe zaak aan, en vraagt de rechter om dwangsommen op te leggen als België de afspraken niet nakomt.
  • Affair Climat vraagt dat de rechter ons land een concreet doel oplegt. Broeikasgassen moeten met 61 procent gereduceerd zijn tegen 2030, in vergelijking met 1990, aldus de actiegroep.
  • In het vonnis van 2021 had de rechtbank een ruimer doel gesteld. Toen moest België tussen 55 en 65 procent van de broeikasgassen gereduceerd hebben. De nieuwe eis van Affair Climat zou de druk opvoeren.
  • “Die 61 procent is het absolute minimum waar alle experten het mee eens zijn. Het is niet mogelijk om minder te doen. Elke vermindering lager dan dit percentage zal onvoldoende zijn”, verklaarde Audey Baeyens, een advocaat van Affair Climat, tegenover Le Soir.

Ambitie bij EU-landen

  • Uitgezoomd: De Europese Raad wil dat de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent vermindert tegen 2030, opnieuw ten opzichte van 1990. Bepaalde EU-lidstaten hebben al plannen klaar om dit te bereiken. Duitsland en Denemarken willen hun uitstoot met respectievelijk 65 en 70 procent verminderen.
    • De redenering van de actiegroep wordt duidelijker: ons land heeft een dergelijke ambitie nog niet uitgesproken.
  • Maar zelfs met ambitieuze doelstellingen wordt voorspeld dat de hele EU maar aan een broeikasgas-vermindering van 41 procent zal raken in 2030. Dat is een stuk minder dan het gehoopte doel.

(nd)

Meer
Lees meer...