Rector UGent eist dat studenten bezetting verlaten; politie ingeschakeld

De studenten die nu al zo’n drie weken het Universiteitsforum aka UFO van de UGent bezetten, zijn verzocht hun bezetting te verlaten. Vrijdagochtend kwam het tot een escalatie toen studenten het rectoraat bezetten. De politie werd ingeschakeld en enkele actievoerders werden opgepakt.

Het einde van de bezetting van het UFO is in zicht. De rector heeft geëist dat de studenten ten laatste zaterdagmiddag de bezetting verlaten. Eerder vandaag werd de politie al ingeschakeld nadat enkele studenten het dak van het rectoraat bereikten.

Rectoraat

Een groep studenten bezet nu al zo’n drie weken het Gentse Universiteitsforum. Met deze actie eisen ze dat de UGent alle banden met Israël breekt. Recent haalden ze een deel van hun slag thuis toen rector Rik Van de Walle liet weten dat hij de samenwerking met drie Israëlische instellingen stopzette. Maar voor de studenten was dit niet genoeg, dus gingen ze verder met hun actie.

Op vrijdagochtend verplaatsten de studenten hun tenten naar het rectoraat, dat naast het UFO gelegen is. Dit is de plaats waar het kantoor van de rector gelegen is. De studenten gooiden met rode verf naar de gevel en de ramen van het gebouw en klommen op het dak, waar ze met Palestijnse vlaggen zwaaiden. Dit was voor de rector de druppel, waardoor hij de politie inschakelde.

Studenten opgepakt

De politie kwam ter plaatse en pakte een tiental studenten op. Het zou gaan om studenten die zich agressief opstelden en weigerden om zich te identificeren. De studenten zelf beweren dat het ging om een vreedzame actie en dat ze het personeel niet belemmerden om op hun werk te geraken.

In een statement deelde de rector echter dat er enkele UGent-medewerkers gewond raakten toen de studenten het rectoraat betraden. “Aan en in het rectoraat zijn we vandaag niet alleen met ernstig vandalisme en grote materiële schade geconfronteerd, maar ook met geweld waarvan meerdere UGent-medewerkers het slachtoffer zijn geworden”, staat er te lezen. “Voor dergelijke praktijken heb ik geen enkel begrip. Ik veroordeel elke vorm van geweld en vandalisme op onze campussen, niets verantwoordt het overschrijden van de grens van geweldloos protest.”

Hij gaat verder en stelt dat er nooit toelating gegeven was voor de bezetting van het UFO, “maar ze is in verregaande mate gedoogd “- mits het naleven van een aantal afspraken, zoals het garanderen van de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers. Vandaag is die afspraak manifest geschonden. De grenzen van de redelijkheid en van het legitieme protest zijn hiermee ver overschreden. Bijgevolg dient – na overleg met en op (zeer terechte) vraag van onze veiligheidsdiensten – aan de bezetting van het Ufo onmiddellijk een einde te komen. Ik heb de bevoegde juridische diensten gevraagd om daartoe het nodige te doen.” De studenten hebben tijd tot zaterdagmiddag om het UFO te verlaten. Als er op dat moment nog studenten aanwezig zijn, zullen er verdere stappen ondernomen worden.

Meer
Lees meer...