UGent breekt banden met Israëlische partners; protesterende studenten nog niet volledig tevreden

De UGent heeft na maandenlange acties van studenten en werknemers, en de recente bezetting van het Universitair Forum (UFO) besloten om de banden met drie Israëlische partners te breken. De beslissing komt er na een herevaluatie van Israëlische instelling waar de UGent mee samenwerkt.

De UGent heeft gehoor gegeven aan de eis van de protesterende studenten. Sinds kort kampeert een groep van zo’n 300 studenten in het Universitair Forum (UFO). Ze doen dit in navolging van gelijkaardige acties in de Verenigde Staten en hebben één duidelijke eis: dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En daar komt de UGent nu (deels) aan tegemoet.

Statement Rik Van de Walle

In een statement op de website van de UGent legt rector Rik Van de Walle de beslissing uit. Daarin schrijft hij dat “het conflict tussen Hamas en Israël, en de situatie in Gaza in het bijzonder, velen raakt, waaronder ook hemzelf”. Maar dat hij zelf ook worstelt met de beste manier te vinden om hiermee om te gaan. Eerder deze maand werden er wel enkele beslissingen gemaakt. “De Raad van Bestuur van de Universiteit Gent heeft in zijn vergadering van vrijdag 3 mei 2024 in dit verband een aantal beslissingen genomen. Tijdens deze vergadering heb ik zelf een tussenkomst gedaan, waarin ik erop wees dat de UGent in geen geval samenwerkt of samenwerking wenst op te zetten met partijen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen die de Israëlische overheid pleegt in Gaza, in Oost-Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever.”

In het bijzonder ging het hierbij om “samenwerkingen met Israëlische defensiebedrijven of Israëlische veiligheidsdiensten, bedrijven die winst maken door activiteiten in de door Israël bezette gebieden, universiteiten die (al was het maar gedeeltelijk) gelegen zijn in de door Israël bezette gebieden, onderzoeksgroepen die samenwerken met het Israëlische leger en onderzoeksgroepen die archeologisch onderzoek doen in de door Israël bezette gebieden.” Op dat moment meende de UGent niet samen te werken met instellingen die zich hieraan schuldig maakten. Maar daar kwam recent verandering in.

Drie Israëlische partners

De Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek oordeelden dat drie Israëlische partners van de UGent zich wél schuldig maakten aan de voorwaarden van de UGent. Het gaat om instellingen die sinds 7 oktober 2023 materiaal produceren voor het leger en instellingen die deel uitmaken van de overheidsministeries. Dit zijn Holon Institute of Technology, MIGAL Galilee Research Institute, Volcani Centre (Agricultural Research Organisation of Israel).

“Ik heb het hier zeer moeilijk mee”, klinkt het in het statement van de rector. “Indien ik op vrijdag 3 mei had geweten wat mij pas nadien werd meegedeeld, dan had ik er in de Raad van Bestuur voor gepleit om alles te doen wat mogelijk is om de lopende samenwerkingen met Holon Institute of Technology, MIGAL Galilee Research Institute en Volcani Centre (Agricultural Research Organisation of Israel) zo snel mogelijk stop te zetten.”

“Daarom vroeg ik op maandag 13 mei 2024 aan de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek om (minstens) de lopende samenwerkingen met de drie vermelde partners te herevalueren. In persoonlijke naam voegde ik hieraan toe dat ik meen dat we inderdaad alles moeten doen wat mogelijk is om deze samenwerkingen stop te zetten.” De rector startte dan ook meteen een spoedprocedure op. “De commissie zal zich vandaag, donderdag 16 mei 2024, tijdens een bij hoogdringendheid bijeengeroepen vergadering beraden over mijn vraag. Er zal mij zo snel mogelijk – en na grondig afwegen van alle relevante elementen – een (nieuw) advies met betrekking tot de lopende samenwerkingen met de drie vermelde partners worden bezorgd.”

In de komende dagen zullen we waarschijnlijk te weten komen of de banden daadwerkelijk gebroken worden. Voorlopig blijven de studenten dus wel het UFO bezetten.

Meer
Lees meer...