Vande Lanotte: “Kusteilanden zijn voor sommigen in Vlaanderen blijkbaar té ambitieus”

Als vice-premier en minister van Noordzee trekt Johan Vande Lanotte (SP.A) hard aan de kar om het nieuwste energieproject op zee gerealiseerd te krijgen: energie-atollen. De doorprikte droom van Electrawinds, het groene energiebedrijf in moeilijkheden waar Vande Lanotte een grote rol speelde, ontmoedigt hem niet. “Toen we met windmolens begonnen, was er ook veel tegenkanting.”

Het spreekt in elk geval tot de verbeelding, zo’n energie-eilanden, die plots een paar kilometer voor onze vertrouwde kust gaan opduiken.

“Het is een fantastisch project. Misschien is dit voor sommigen net het probleem? Het is voor sommigen in Vlaanderen te groot, te vernieuwend. Blijkbaar moeten we voor sommigen vooral niet te veel durven. Toen we begonnen met de windmolens op zee was dat ook zo.”

“Ik moet eerlijk zijn, de eerste keer dat ik daar met iemand over sprak was begin jaren ’90. ‘Waar is die mens over bezig, windmolens op zee?’, zei ik toen. Maar kijk waar we nu staan. Ik heb geen seconde spijt dat ik daar zo hard voor gevochten heb.”

EPA

Maar hoe zit hetmet de effecten van deze eilanden op de kust? Er is toch sprake van een NIMBY-reactie, not in my back yard?

“Neen. Eigenlijk niet. Er is Wilfried Vandaele (Vlaams parlementslid voor N-VA uit De Haan, wov). Die wakkert dat.“

Hij organiseert infoavonden daarover, bedoelt u?

“Wilfried Vandaele heeft wel eens de neiging om tegen alles te zijn. Maar hij heeft wel de gemeenteraadsverkiezingen in De Haan verloren. De mensen zeggen op de duur ook: je kan niet tegen alles zijn. Het eiland wordt gebouwd op een zandbank voor de kust, dat is allemaal vrij natuurlijk.”

Maar er is wel risico: de stroming voor de kust zou helemaal kunnen veranderen, er zouden algen kunnen komen, die het water verstikken en helemaal groen kleuren?

“Daar zijn geen aanwijzingen voor. Toen de treinen begonnen te rijden, gingen de koeien geen melk meer geven. En ze geven nog altijd melk. Wonderbaarlijk genoeg.”

“Dit is opnieuw een heel vernieuwend project. Bovendien is het voor de baggersector een enorme uitdaging. Die grote Vlaamse bedrijven kunnen laten zien waartoe ze technisch in staat zijn, ze hebben daar de knowhow voor.”

Dit is dus een deel een prestigeproject?

“De baggeraars zijn begonnen in België met de windmolens op zee te bouwen. Het resultaat is dat in Duitsland een pak Belgische bedrijven nu meedoen in de offshore business en opdrachten krijgen. Dus als je dat kan hier, kan je dat ook elders gaan doen.”

We moeten dus de big picture zien, en de lokale kritiek negeren?

“Van Daele is daartegen, maar ik krijg van de kustbewoners heel veel positieve reacties. Een van de belangrijke aspecten is ook dat dit de biodiversiteit enorm zal helpen. Door de wijzigingen van het Zwin is een heel bestand van zeemeeuwen naar de steden uitgeweken. Onder andere in Oostende. En hier heb je de mogelijkheid om op voldoende afstand een nieuwe biotoop te bouwen die interessant is voor die vogels.  Zodanig dat de kuststeden wat ontlast worden.”

EPA
Meer
Lees meer...