Voor U vecht verkiezingsuitslag in Brussel aan

Het Brussels Parlement komt binnenkort bijeen om te beoordelen of de verkiezingen in Brussel ongeldig moeten worden verklaard. Twee leden van Voor U, Frederic Convent en Dirk Berckmans, respectievelijk tweede en derde op de Brusselse Voor U-lijst, hebben een klacht ingediend.

Dinsdagmiddag stelt het Brussels Parlement een commissie samen voor de geldigverklaring van de verkiezingen. Vervolgens leggen de verkozen parlementsleden de eed af. In deze commissie zal de klacht van Convent en Berckmans behandeld worden, bevestigt de griffie van het Brussels Parlement aan Bruzz. Convent zal zijn klacht persoonlijk toelichten.

Regels

“In ons land keurt het parlement zelf de verkiezingsuitslag goed en is daarmee rechter en partij”, halen de twee aan. Volgens Convent en Berckmans kreeg België in juli 2020 voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg hierdoor een veroordeling voor het schenden van het recht op een eerlijk verkiezingsproces. “Het Brussels parlement heeft de regels sindsdien nog niet aangepast”, zeggen de twee. Vandaar dat ze klacht indienden.

Convent benadrukt dat ze vooral een signaal willen afgeven dat het tijd is om enkele democratische tekortkomingen aan te pakken. Voor U is ook ontevreden over de manier waarop de stemming over de klacht verloopt: zeven uitgelote parlementsleden moeten hierover beslissen, wat volgens hen de kans verkleint dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard.

Ook op federaal niveau heeft Voor U al een procedure aangespannen, waarbij de focus ligt op minderjarige kiezers die per ongeluk toch konden meestemmen.

Meer
Lees meer...