ABVV steunt campagne die Theo Franken uitmaakt voor “de vriend van de nazi’s”

ABVV steunt campagne die Theo Franken uitmaakt voor “de
vriend van de nazi’s”

De ACOD heeft enkele dagen geleden een campagne gelanceerd om het Forem te behouden. Dat is de Waalse instantie voor de begeleiding van werklozen die nu fel bekritiseerd wordt door Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet (MR). Er is ophef over de campagneslogan: “Een selfie met een vriend, niet met de vriend van de nazis”. Daarmee wordt gerefereerd aan Theo Francken (N-VA). Het ABVV heeft zijn steun al betuigd voor de ACOD-campagne.

“Een selfie met een vriend, maar niet met de vriend van de nazis”, zo luidt de slogan van de ACOD die zich richt tegen Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet (MR). Die “vriend van de nazis” zou staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moeten zijn. De campagne hekelt het feit dat MR en N-VA coalitiepartners zijn op het federale niveau. De concrete campagne: een selfie nemen met een kartonnen bord waar “Je suis Forem” op staat.

Jeholet heeft onlangs het Forem bekritiseerd omdat het veel te laks zou zijn voor werkzoekenden. Sinds de zesde staatshervorming van eind 2011 zijn veel bevoegdheden inzake werk overgedragen van het federale niveau naar het Waalse (en Vlaamse) niveau. Toen Jeholet deze zomer, in het midden van de regeerperiode, aantrad als minister van Werk, was hij allesbehalve tevreden met de situatie in zijn gewest. Bij ACOD pikken ze die kritiek niet en nu zijn ze van plan om de mailbox van Jeholet vol te spammen met Je suis Forem-selfies.

Francken schiet terug

Francken met nazis of collaborateurs vergelijken, gaat dat niet wat ver? De jongste tijd is gebleken dat die strategie zelfs contraproductief werkt. Zo had Francken, toen Ecolo-jongeren hem als nazi afbeeldden, een wapen om mee terug te slaan. Hij diende klacht in tegen de jongerengroepering en noemde hen “antipolariseringsheldjes”.

Ook dit keer laat Francken van zich horen. Hij verwijt links terug te vallen op fascisme- en racisme-beschuldigingen als hun argumenten op zijn.

Gesponsorde artikelen