Airbnb bant gebruikers doordat ze gelinkt zijn met een geschorst account

Airbnb blijkt een opvallende regel te hebben die ervoor kan zorgen dat je niets kan huren zonder dat je daar zelf iets kan aan doen. Wie namelijk gelinkt is met een andere gebruiker die geschorst is, wordt mogelijk ook automatisch geschorst.

De achtergrond:

  • Airbnb ligt al enige tijd onder vuur door huurders. Zo zou het prijsvoordeel in vergelijking met hotels zo goed als niet meer bestaan. Dat komt vooral door de verborgen kosten die er op het einde van de boeking vaak nog bijgeteld worden. Het gaat hierbij onder andere om een bedrag om het verblijf te laten kuisen, iets waarvoor je vaak weinig in de plaats krijgt. Meestal moet er namelijk zelf nog gekuist worden door de huurder.
  • Daarnaast zijn de meeste verhuurders al lang geen particulieren meer, maar professionals met een groot vastgoedimperium.
  • Toch lijkt Airbnb zelf al enige tijd de kant te kiezen van die verhuurders. Het bedrijf verbood afgelopen zomer namelijk het bouwen van feestjes en schakelde zelfs nieuwe technologie in om dat op te sporen.
  • Steeds meer kandidaat-huurders zouden ook geblokkeerd zijn om diverse, vaak onduidelijk redenen. Het kan hierbij gaan om gebruikers die tijdens een vorige reservatie iets fout hebben gedaan. In de Verenigde Staten gaat het ook soms om gebruikers met een strafblad.

Waarom gaat het nu?

  • Maar nu blijkt Airbnb nog een stap verder te gaan. De website Vice ontdekte namelijk dat mensen die “geassocieerd” zijn met geblokkeerde gebruikers soms ook geweigerd worden door het verhuurbedrijf. De redenering hierbij is dat die gebruikers mogelijk iets zouden huren en hun geschorste vrienden zouden meepakken.
  • Airbnb gaf toe dat het om die reden soms gebruikers bant. Naar eigen zeggen is dat een “noodzakelijke veiligheidsmaatregel”. Het laat wel na om duidelijkheid te scheppen over wanneer het die regel toepast en wanneer niet.
  • “Als iemand bijvoorbeeld wordt geschorst vanwege een ernstig veiligheidsincident tijdens een Airbnb-reservering en we moeten hem verwijderen en zijn toekomstige reserveringen annuleren, en we ontdekken dan dat iemand exact dezelfde reservering opnieuw boekt met hetzelfde creditcardnummer, dan zullen we het tweede account verwijderen”, klinkt het bij Airbnb. In de praktijk blijkt echter dat ook veel lossere associaties ervoor kunnen zorgen dat je account geschorst raakt.
Meer
Lees meer...