Amper 8 procent van de Vlamingen wil carte blanche tijdens kerstdagen

Over precies één maand is het kerstavond. Dat feest met de hele familie vieren, zit er dit jaar niet in. Daarom heeft de Universiteit Gent een bevraging gelanceerd met verschillende scenario’s over hoe de kerstdagen er dit jaar uit zouden kunnen zien. Uit die ondervraging bleek dat amper 8 procent vrij spel wil, zonder maatregelen.

De Gentse universiteit hield een ondervraging bij in totaal 5.690 respondenten. Ze stelden hen vier scenario’s voor de feestdagen voor, telkens met andere maatregelen. In het strengste scenario bleven de maatregelen ongewijzigd en mag je dus enkel je huisgenoten en één knuffelcontact uitnodigen. In het meest vrije scenario krijg je carte blanche en mag je dus zoveel mensen uitnodigen als je wil.

Vier scenario’s

Dit zijn de vier scenario’s die werden voorgelegd aan de ondervraagden:

  1. Huidige maatregelen: behalve je huisgenoten mag je op je kerstfeest nog één extra persoon (een knuffelcontact) thuis uitnodigen.
  2. Twee extra bezoekers: je viert kerst met je huisgenoten, je knuffelcontact + twee extra bezoekers waarmee je de coronaregels respecteert (afstand houden, ventileer je huis en spreek bij voorkeur buiten af)
  3. Vier extra bezoekers: je viert kerst met je huisgenoten, je knuffelcontact + vier extra bezoekers waarmee je de coronaregels respecteert
  4. Carte blanche: naast je huisgenoten, mag je onbeperkt mensen uitnodigen

Amper 8 procent wil carte blanche

Van de 5.690 ondervraagden koos amper 8 procent voor het vierde scenario waarbij je dus vrij spel krijgt tijdens de kerstdagen. 92 procent van de ondervraagden wil dus dat er nog steeds reguleringen zijn tijdens de feestdagen.

Daarbij zijn de meeste ondervraagden (35 procent) fan van het voorstel waarbij je naast je knuffelcontact nog vier extra mensen mag uitnodigen met wie je de coronamaatregelen moet respecteren. 30 procent van de ondervraagden wil de huidige maatregelen behouden en de overige 27 procent is tevreden met twee extra genodigden bovenop het knuffelcontact.

De respondenten zijn het er wel over eens dat het voorstel met twee extra bezoekers psychologisch het beste in balans is. Daarbij kijken ze naar het belang van strenge maatregelen, vergeleken bij de nood aan gezelligheid in de kerstperiode. Met dat scenario zou een nieuwe golf vermeden kunnen worden, terwijl er wel ruimte is voor een (kleinschalig) kerstfeest.

Motivatie stijgt

De UGent registreert ook de motivatie van de bevolking om zich aan de maatregelen te houden. Daaruit blijkt dat de stijging de afgelopen week toegenomen is. Op dit moment is 65 procent van de ondervraagden bereid om zich te houden aan de coronamaatregelen.

Als de huidige maatregelen tijdens de feestdagen behouden blijven, dan zegt 63 procent van de ondervraagden zich daar ook aan te houden. Bij de scenario’s met twee of vier extra genodigden zegt 62 zich aan de maatregelen te houden. Als de regering ons carte blanche zou geven tijdens de feestdagen zou amper 34 procent zich “daaraan houden”. Daarmee willen ze zeggen dat ze zelf hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en dus geen grootschalig feest zouden organiseren.

Meer
Lees meer...