Arco-baas haalt uit naar N-VA: “Wij geven die lijst niet”

Francine Swiggers, de topvrouw van Arco, gaat de confrontatie met N-VA’er Peter Dedecker aan. Die vraagt al maanden het verslag en de aanwezigheden van de algemene vergadering van 2013, Arco weigert. “Het wordt vanuit die hoek opgejut. (…) Wij doen alles wat wettelijk moet”, zegt Swiggers nu aan Newsmonkey. “Totaal onjuist. De coöperanten kunnen totaal niet nagaan of alles volgens de regels gegaan is”, reageert Dedecker.

Arco, de coöperatieve vennootschap met 800.000 kleine beleggers, ging ten onder aan Dexia en verloor 1,5 miljard euro onderweg. Sinds 2011 is ze in vereffening. Francine Swiggers, jarenlang topvrouw binnen Arco én Dexia, leidt die vereffening. Maar de manier waarop, is controversieel. Verschillende coöperanten vinden dat ze totaal geen inzage geeft in wat er gebeurt bij de vereffening, N-VA-kamerlid Peter Dedecker heeft zich op het dossier gegooid en is erg kritisch voor Swiggers en co.

Deze zomer, op de algemene vergadering van Arco, ontspoorde de boel. Uiteindelijk ging de vergadering wel door, en N-VA’er Dedecker wil precies weten wat er beslist is en door wie. Hij stuurde partijmedewerker Bart Van Reeth, die zelf coöperant van Arco is, met de vraag om inzage te krijgen in de notulen van die bewuste algemene vergadering. Na weigering aan de deur, een weigeringsbrief (zie hierboven), en uiteindelijk een pakket met de foute informatie te hebben opgestuurd, reageert Swiggers nu eindelijk zelf. “Ik heb daar niet kunnen op antwoorden, want u weet, ik zat in het buitenland.”

wv

“Die persoon heeft uitleg en antwoorden gekregen”

“Het probleem dat we hebben, en u begrijpt dat ook waarschijnlijk, we zitten met 800.000. Indien wij naar iedereen al die jaarrekeningen en verslagen moeten opsturen, dat is een kostprijs van 2 à 3 euro per coöperant. Dat zou onze vereffening serieus bijkomend verzwaren. Vandaar dat we zeggen: “Kijk, er is een website bij de griffie van de rechtbank van Koophandel. En er zijn de jaarverslagen op de website van de Nationale Bank”, reageert Swiggers.

Na aandringen gaat ze in op de zaak van de N-VA-medewerker, die persoonlijk de documenten ging vragen, maar ze niet te pakken kreeg. “U spreekt over de vraag van meneer Van Reeth. Het is zo dat die persoon de uitleg en de antwoorden gekregen heeft per brief, van de drie laatste algemene vergaderingen.”

Hieronder de brief die N-VA’er Van Reeth kreeg van Arco. Per mail bevestigt Swiggers Newsmonkey nog eens dat “al het gevraagde is overgemaakt”: 

WV

“Ze hadden zich postzegel kunnen besparen”

“Totaal onjuist, reageert Dedecker. “Ze hebben ons een enveloppe gestuurd met daarin de jaarrekeningen en de verslagen van de vereffenaars. Die zijn gewoon beschikbaar op de website, ze hadden zich de postzegel kunnen besparen. Wat wij gevraagd hebben, zijn de verslagen van de algemene vergadering van deze zomer, met ook de aanwezigheidslijst en het vertegenwoordigd kapitaal daarbij. Ze zijn wettelijk verplicht die te geven. Vooral die lijst is belangrijk natuurlijk en die zat niet in de enveloppe.”

Swiggers reageert verbaasd: “Ik zou het echt eens moeten nakijken, ik ben pas terug van vorige week donderdag. Ik heb gevraagd: “Is dat daar naar hen opgestuurd?” Men heeft mij gezegd:” Ja, we hebben dus van de drie algemene vergaderingen, ook juni 2013, de zaken opgestuurd.” Zou men daar vergeten zijn het verslag van de algemene vergadering op te sturen? Dat zou me verwonderen.”

EPA

De echte discussie: wie was aanwezig op de stemming?

Maar een misverstand over de aanwezigheidslijst, is er allerminst. Die weigert Swiggers te geven. “Dat gaan wij natuurlijk niet doen, want dat is privacy. (…) Ze hebben inzage gevraagd in de aanwezigheidslijst, waarop je ook kan zien wie gestemd heeft en met hoeveel aandelen. En dat proberen wij ook wel te vermijden. In 2011 is dat wel gebeurd door de notaris, maar dat moest eigenlijk niet. Best niet, want ik vind nu ook niet dat iedereen moet kunnen weten van zijn buur of overbuur of familie, dat die belegd hebben in die aandelen.”

Maar laat die aanwezigheden nu net hét element zijn waarop Dedecker uit is. “Geen inzag wegens privacy? Dat is onzin natuurlijk. Je kan uiteraard niet nagaan of je buur Arco-aandelen heeft: er zijn 800.000 coöperanten en er waren ongeveer 100 coöperanten aanwezig op die algemene vergadering. Vraag is natuurlijk wie dat waren. In het verleden domineerden de ACW-organisaties met hun medewerkers zo de vergadering. Zo was er in 2001 geen enkele coöperant, maar wel al die stromannen. Wij willen weten of dat nu weer het geval was. ”

Hierboven de lijst aanwezigen op de algemene vergadering van 2001, uit het boek “De uitverkoop van het ACW” van Didier Verbruggen. 

WV

“Opgejut en in het kader van het ACW-dossier geplaatst”

“Wij doen echt alles wat wettelijk moet. En dat is het enige wat wij kunnen verantwoorden achteraf”, zegt Swiggers, die spreekt van “een heel emotioneel dossier”. 

Ze heeft ook harde woorden voor Dedecker: “Het wordt vanuit die hoek opgejut en geplaatst in het kader van het ACW-dossier. (…) Wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen, maar het is niet evident. We zetten zoveel mogelijk op de website. Maar niet iedereen heeft een computer, en onze coöperanten hebben meestal al een gezegende leeftijd. Maar die mensen snakken naar correcte informatie.”

Afwachten wat de rechtbank van koophandel zegt. Die spreekt zich deze maand uit over de klacht rond gebrek aan transparantie van de vereffenaars. Die kwam er van boze coöperanten en advocaat Geert Lenssens. Ook Deminor steunt die zaak. 

Meer
Lees meer...