CD&V komt met extreem ambitieus “3D-plan”: lasten omlaag én fors besparen

Bijna 10 miljard in besparingen, en tegelijk toch een lastenverlaging van 6 miljard. CD&V komt met heel gepeperd budgetair plan: 3D. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid, want het plan is tot in detail becijferd. Meteen geldt dit als uitdaging naar andere partijen, CD&V zet zich midden in de conversatie en vult haar slogan “in welk Vlaanderen wil u leven” duidelijk zelf in. “We zijn heel fier op ons 3D-plan. Als beleidspartij weet je dat je dit soort plannen kan maken. Wij kijken uit naar het debat over onze toekomst, wij zijn er klaar voor”, zegt CD&V’er Hendrik Bogaert.

Met veel tromgeroffel en media-aandacht komen Kris Peeters (CD&V) en zijn ploeg naar buiten, om zo maar eventjes heel het financiële huishouden van de overheid overhoop te gooien. Tenminste dat is wat ze willen doen, als ze na 25 mei opnieuw aan het roer staat. En daarbij komen ze met een stevig onderbouwd financieel dossier en een flitsende slideshow. “Ik heb geen enkele partij een programma met zoveel cijfers zien presenteren”, pocht Peeters.

De centrale gedachte in het financieel plan is erg stevig gaan besparen op het overheidsapparaat, de ambtenaren, het systeem zelf, maar niet op de sociale uitgaven. Daarnaast moet de schuldgraad spectaculair omlaag. Peeters wil vanaf 2016 een federale begroting in evenwicht. Dat zou de totale schuld laten dalen tot 80 procent van het bruto nationaal product, en jaarlijks een miljard euro aan rente besparen. 

Fors minder lasten

Er zit ook lekkers in het plan. Er moet een stevige lastenverlaging van liefst 6 miljard worden doorgevoerd, als het van CD&V afhangt: 3 miljard voor de bedrijven, die zo de loonkost kunnen minderen en 3 miljard voor de gezinnen die netto gemiddeld 700 euro meer overhouden. Zeker voor de loonkosthandicap, het feit dat het voor bedrijven zo duur is om personeel in dienst te nemen en te houden, wil CD&V een stevige inspanning. Die komt evenwel niet in de buurt van wat de werkgevers graag zouden willen. 

De cadeaus komen er overigens wel pas in 2016, als het evenwicht in de federale begroting gehaald is. De 3 d’s van het 3D-plan staan trouwens voor duidelijkheid, duurzaamheid en doelgerichtheid.

“Fors besparen, maar alleen aan het apparaat”

“Het is een goed onderbouwd plan, dat steunt op die twee peilers: lastenverlaging én sociale vriendelijke besparingen”, zegt federaal staatsecretaris Hendrik Bogaert. De bijna 10 miljard die bespaard moet worden, komt er door een aantal stevige maatregelen. Een daarvan: de uitgaven in de sociale zekerheid mogen niet sneller groeien dan de index, plus 0,9 procent extra. “Dat is fors. Vergeet niet dat we een paar jaar terug nog op een groei van de index plus 4,5 procent zaten. Maar nogmaals, het gaat niet om de service die vermindert daar, maar het apparaat.”

Een andere is de “nominale bevriezing” van alle federale overheidsuitgaven: het budget blijft dus vijf jaar hetzelfde. “Op Ambtenarenzaken hebben we aangetoond dat fors besparen op die manier kan, zonder aan kwaliteit in te boeten. Op twee jaar, in 2012 en 2013 hebben we zo 800 miljoen uit de kosten gehaald”, zegt Bogaert. 

Een derde grote poot van besparingen komen er door de bevolking langer te laten werken. “Niemand zal nog voor zijn 60ste met pensioen kunnen gaan. We moeten het olielek dichten in plaats van de stranden te blijven opruimen”, aldus Bogaert. 

Conjunctuurwind in de zeilen

Uiteraard komen er ook nog wat extra lasten bij: diesel en een hogere BTW zullen 3 miljard in het laatje brengen. En de accijnzen op tabak gaan nog eens 300 miljoen opbrengen. 

Overigens gaat CD&V uit van dezelfde groei als het Planbureau: 1,7 procent in 2015, 1,7 procent in 2016, 1,8 procent in 2017 en dan 1,9 procent in 2018 en 2019. Dat bureau stelde op het allerlaatst nog haar cijfers positief bij, van 1,5 naar 1,7 procent dus. Dat is het groene schijfje onderaan rechts, “correctie groeiparameter”, dat meteen 500 miljoen extra inkomsten oplevert. Om maar een idee te geven van hoe snel het kan gaan: als het economisch meezit de komende jaren is dit een haalbaar plan. Slaat de crisis terug toe, dan is dit pure fictie. Maar voorlopig zit de conjunctuurwind gunstig voor Kris Peeters en zijn bemanning.

Meer
Lees meer...