Dedecker: “Heel die windenergie op de Noordzee is één grote oplichterij”

Jean-Marie Dedecker (LDD) haalt hard uit naar de plannen voor een energieatol op de Noordzee. “Cliëntelisme met overheidsgeld”. Baggeraar DEME reageert: “Zelfs Dedecker kan een concessie indienen.”

De plannen voor energieatollen op de Noordzee liggen er, begin dit jaar keurde de federale regering het ruimtelijk plan voor de Noordzee definitief goed. Politieke motor achter de bouw van de eilanden is minister van Noordzee Johan Vande Lanotte (sp.a). DEME is de baggeraar die het verst staat met concrete plannen: het eerst energieatol ter wereld, een paar kilometer lang en breed, komt op de Wenduinebank. De procedure voor een concessie loopt dit jaar, de vergunningen komen er volgend jaar en in 2016. Vanaf dan verrijst het eiland, en duurt de bouw zo’n 4 à 5 jaar.

“Vande Lanotte is de keizer van de Noordzee”, zegt Dedecker. “En de hele financiering van de structuren achter dat keizerrijk zit bij de baggeraars en meer bepaald DEME. Dat zijn de échte financiers. Met dit project geeft hij de baggeraars verder werk. En je kan tegenwoordig echt alles verkopen met groene energie.”

“Grootste oplichterij ooit”

Dedecker vecht al jaren een oorlog uit met Vande Lanotte. Die escaleerde recent, toen de sp.a-minister een proces wegens laster begon voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Hij is de beschuldigingen van passieve corruptie en belangenvermengingen bij de haven van Oostende en Electrawinds, een groene stroombedrijf waar Vande Lanotte bestuurder was, beu. Later deze maand begint het proces, maar dat houdt Dedecker niet tegen. “Wie bang is, krijgt het meeste slaag. Het is juist de bedoeling om met processen iedereen af te schrikken die de duistere structuren van cliëntelisme met overheidsgeld tracht bloot te leggen”, zegt hij.  

 En Dedecker schuwt de grote woorden niet. Hij noemt het windmolenpark op de Noordzee “een van de grootste oplichterijen uit de vaderlandse geschiedenis”. “Er is voorlopig maar één uitbater die duidelijkheid geeft over haar zakencijfers, dat is de NV Belwind. Die heeft vorig jaar een omzet gedraaid van 90 miljoen euro. Daarvan kwam 28 miljoen euro van de verkoop van elektriciteit en 62 miljoen van de verkoop van groene stroomcertificaten. Dus heel hun business draait op subsidies. En ze maken wel 30 miljoen euro winst. Dus dat is één oplichterij.” 

“Het opslaan van energie in atollen is het zoveelste lapmiddel om windenergie te doen werken. Gelukkig belooft men nu al dat die atollen nooit subsidie zullen krijgen. Maar ja, dan nog weet je nooit. We hebben ook ooit wetten gestemd om de kerncentrales definitief te sluiten, en die staan er nog. In theorie is dat allemaal prachtig, maar wat erachter zit, is het melken van de staat”, zegt Dedecker nog.

EPA

“Iedereen kan meedoen”

DEME, de baggeraar die mee het eiland wilt bouwen, reageert boos op de beschuldigingen van Dedecker. Volgens Benelux-manager Martin Ockier is er niets aan de hand: “Ik heb dat boek van Dedecker gelezen en zijn stuk over Oostende ook. Over het feit dat DEME in Oostende een openbare aanbesteding gewonnen heeft van een Deen, zegt hij: ‘Zie je, weer diezelfde mannen.’ Het is toch normaal dat wij in onze thuismarkt meedoen aan openbare aanbestedingen? En ja, ook de openbare aanbesteding voor de bouw van de havendammen in Oostende hebben wij gewonnen, samen met twee lokale aannemers.“

“De toewijzing van de energieatollen zal gebeuren via een openbare concessie-aanvraag. Iedereen mag dus een dossier indienen, ook Jean-Marie Dedecker bij wijze van spreken”, zegt Johan Maes van DEME nog.

Maar Dedecker blijft bij zijn verzet: “Heel die groene energie op zee is een kunstmatig systeem, waarvoor de eindgebruiker uiteindelijk betaalt. Hetzelfde in Denemarken, dat het meeste windenergie ter wereld opwekt en niet toevallig de duurste elektriciteitsprijzen ter wereld heeft.”

Meer
Lees meer...