Deze grafiek toont in één oogopslag het probleem van België

Thinkstock

“L’union fait la force” is de nationale slogan van België, maar Eurostat komt met nieuwe cijfers over de regionale economische verschillen binnen de EU die het tegendeel aantonen. België is in de studie eens te meer een absolute uitschieter, met enorme verschillen tussen noord en zuid. Na het Verenigd Koninkrijk, waarin de regio Londen veel rijker is dan alle andere deelgebieden, komt België op nummer twee als land met grootste interne verschillen. Onze rijkste regio in bruto nationaal product is evenwel niet Vlaanderen, maar Brussel. Na Londen en Luxemburg de derde rijkste regio van Europa.

Eurostat

Eurostat, het officiële Europese bureau voor statistiek, komt met een nieuwe vergelijkende studie van het bruto nationaal product per inwoner (BNP). Dat is een goede, alhoewel niet volledige, graadmeter voor welvaartcreatie. Eurostat berekende het Europese gemiddelde in 2011 en zette daar alle Europese regio’s (provincies bij ons) tegen af. En vervolgens keek Eurostat naar de interne verschillen binnen de lidstaten. 

De minst presterende regio’s van Europa zijn Severozapaden in Bulgarije en Nord-Est in Roemenië, met 29 procent van het Europese gemiddelde BNP. Absolute koploper met 321 procent is Inner London. Overigens zijn de best presterende regio’s de Europese hoofdsteden. Het BNP houdt namelijk geen rekening met wie woont in de regio, maar wie er werkt en produceert. Dus is het effect van forenzen erg sterk in deze studie. Wie bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen woont, maar in Brussel werkt, telt mee voor de Brusselse rijkdom. 

De staafgrafiek toont hoe groot de interne verschillen per land gaan: hoe meer uitgerekt de grafiek is, hoe groter de kloof. België staat helemaal links, met de tweede grootste kloof.

Opvallend is meteen ook hoe rijk Brussel is: de hoofdstad is na Londen en Luxemburg de Europese regio met het hoogste BNP per inwoner: 222 procent van het Europese gemiddelde. Dat maakt dat het Belgische beeld erg scherp gezet wordt: het verschil tussen de slechtst presterende regio in België, Henegouwen met 79 procent van het Europese gemiddelde, is het grootst met Brussel.
Eurostat

Toch zijn vooral de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië erg significant. Zo zit elke Vlaamse provincie, met uitzondering van Limburg, ruim boven het Europese gemiddelde. Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn de twee Vlaamse koplopers.

Aan Franstalige kant komt enkel Waals-Brabant boven het Europese gemiddelde, met 119 procent. Al de andere Waalse provincies scoren minder goed dan het EU-gemiddelde van de 28 lidstaten. 

Eurostat
Meer
Lees meer...