Deze man is feminisme beu en schreef een overlevingsgids voor de moderne man: ‘Stand By Your Manhood’

Gelijkheid tussen man en vrouw is nog altijd een hot topic. Feminisme heeft al een lange weg achter de rug, en heeft volgens velen ook nog een lange weg te gaan. Maar journalist Peter Lloyd trekt in zijn boek ten strijde tegen feminisme. Juist ja, hij is tègen feminisme. “Feminisme is tegen gelijkheid”, zo zegt hij. En hij heeft daar zo zijn redenen voor. Oordeel zelf. 

Met zijn boek Stand By Your Man neemt Peter Lloyd, journalist voor onder andere Daily Mail en The Guardian, een toch wel controversieel standpunt in: hij is namelijk tegen het feminisme. Mannen worden achtergesteld, zo zegt hij. Dat vraagt voor wat uitleg.

Glazen kelder

Mannen zijn vaker dakloos dan vrouwen, vaker werkloos, vaker slachtoffer van geweld en plegen vaker zelfmoord. Mannen leven ongezonder en sterven sneller. Omdat mannen meer verdienen, zullen ze ook meer belastingen betalen. Maar dat belastinggeld wordt dan weer veel meer gebruikt om ziektes die vooral vrouwen treffen te genezen dan diegenen die vooral mannen raken. En zo kan Lloyd wel nog een tijdje doorgaan.

Dat het overgrote deel van de economische en politieke top mannen zijn, en mannen dus meer en vaker beslissingen nemen dan vrouwen, haalt hij in een interview met Trouw met één enkel argument al onderuit: “Je hebt inderdaad meer mannen aan de top, maar er zijn óók meer mannen dan vrouwen aan de onderkant. We praten altijd over het glazen plafond, maar we moeten ook kijken naar de glazen kelder. Dat klinkt niet bepaald alsof ze de vruchten plukken van hun privileges, of wel soms?”

Het mes snijdt nìèt aan twee kanten

Lloyd gelooft niet dat feminisme streeft naar gelijkheid. Feministen willen volgens hem vooral vrouwen een bevoorrechte positie geven. Zo haalt hij in hetzelfde interview aan dat als er wordt opgeroepen om het aantal vrouw en mannen in het leger gelijk te trekken, feministen plots moord en brand schreeuwen. Of dat er dan ook quota zouden moeten komen om meer vrouwen bij de vuilnisdienst aan het werk te krijgen. Het mes snijdt, volgens hem, voor feministen niet aan twee kanten.

Dat vrouwen minder verdienen dan mannen, minimaliseert hij. Zo zou het verschil niet zo groot zijn als wordt gezegd. En het hogere loon van mannen zou gerechtvaardigd zijn, omdat ze langere uren kloppen en meer verantwoordelijkheid hebben in hun job. Hij wijst daarnaast ook vooral naar de ongelijkheid in scholing, die steeds maar groeit. Je ziet vandaag de dag meer jonge vrouwen op de universiteit dan mannen.

“Weet u nog toen de meisjes een achterstand hadden? Toen kwamen er allerlei campagnes om het verschil in te lopen. Terwijl men nu op scholen alleen maar probeert om jongens meer als meisjes te laten zijn”, stelt hij scherp. Typische mannelijke eigenschappen zoals energiek en luidruchtig zijn, zo zegt Lloyd, worden de kop ingedrukt. Meisjes worden volgens hem als hét voorbeeld aanschouwd waar jongens zich aan moeten spiegelen.

Succes

Als laatste argument haalt hij in het interview het veel hogere zelfmoordcijfer bij mannen aan, en dat cijfer stijgt nog steeds. Dat komt volgens Lloyd omdat mannen voelen dat de wereld zich tegen hen keert. “Wanneer de discriminatie óns, mannen, ten deel valt, mogen we er niets van zeggen en zien feministen dat als een succes”, meent hij. Hij roept dan ook op aan iedereen om hem in zijn ‘mannenbeweging’ te volgen, of zoals hij het zelf zegt: om ‘suffragent’ te worden.

Wij weten het zo nog niet, wat denken jullie?

iStock

Meer
Lees meer...