“Digitale euro alleen succesvol als hij op grote schaal wordt gebruikt”

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt in een blogbericht van president Christine Lagarde en directielid Fabio Panetta de belangrijkste doelstellingen voor de digitale euro bekend. Alleen een digitale eenheidsmunt die op grote schaal door Europeanen wordt geadopteerd “kan als een succes worden beschouwd”, luidt het.

“De digitale euro kan alleen succesvol zijn als hij deel gaat uitmaken van het dagelijks leven van de Europeanen. Hij moet een meerwaarde bieden ten opzichte van de bestaande oplossingen”, aldus het bericht, dat werd opgepikt door cryptonieuwssite CoinDesk. In een begeleidend document staan bespiegelingen over de noodzaak van een digitale eenheidsmunt, en over het mogelijke design ervan.

Bedoeld als betaalmiddel, geen belegging

Lagarde en Panetta werpen op dat de digitale euro bedoeld is als betaalmiddel, niet als vorm van belegging. “Anders zouden te veel commerciële bankdeposito’s naar de centrale bank kunnen worden overgeheveld – een scenario dat het voor banken moeilijker zou maken om leningen te verstrekken aan consumenten en bedrijven, en dat in tijden van financiële stress zelfs spanningen in het bankwezen zou kunnen veroorzaken”, klinkt het nog.

De doelstellingen zijn alvast duidelijk: “Ten eerste moet een digitale euro beantwoorden aan de behoeften van zijn gebruikers”. De beleidsmakers opperen dat uit onderzoek gebleken is dat gebruikers de meeste waarde hechten aan brede acceptatie, gebruiksvriendelijkheid, lage kosten, hoge transactiesnelheid, veiligheid en consumentenbescherming.

Een digitale euro zou ook ten goede moeten komen aan mensen die momenteel beperkte toegang hebben tot digitale betalingen, aldus het rapport.

Verder zeggen de twee dat het nog te vroeg is om al op de details van het ontwerp in te gaan. De centrale bank verwacht wel de onderzoeksfase van het project in het najaar van 2023 af te ronden. Volgend jaar hoopt de Europese Commissie een wetsvoorstel voor de digitale euro in te kunnen dienen.

Team van 30 financiële experts

De ECB is in juni 2021 met het digitale euro-project begonnen, en heeft in oktober een twee jaar durende onderzoeksfase naar een digitale munt voor de detailhandel van de centrale bank (CBDC) gestart.

Een team van 30 financiële experten werd samengesteld om het instituut doorheen de complexe ontwerpfase van de CBDC te loodsen. “Hun expertise zal de integratie van de standpunten van potentiële gebruikers en distributeurs over een digitale euro tijdens de onderzoeksfase vergemakkelijken”, zei Panetta daar in oktober over.

Het team bestaat onder andere uit experten van Ingka Group, CaixaBank, Deutsche Bank, La Banque Postale, Swedbank, Nordea en het Sloveense Bankart. Zij komen vanaf november elk kwartaal bijeen om de designfilosofie van de digitale munt te bespreken. Het Eurosysteem, de monetaire autoriteit van de eurozone, zal ook de bevolking en handelaren geregeld bevragen over een digitale munt tijdens de verdere ontwikkeling.

Daarnaast is de ECB echter terughoudend geweest over de details en bevindingen van haar experiment. Afgezien van hints over een eventuele lancering van een digitale euro binnen de komende vier jaar, en over hoe de ECB waarschijnlijk zou overgaan tot de beperking van het bedrag in omloop tot 1,5 biljoen euro, is er niks naar buiten gekomen.

(kg)

Meer
Lees meer...