Overheid plant opnieuw de uitgifte van eenjarige staatsbon in 2024

Het ziet er naar uit dat de eenjarige staatsbon volgend jaar een comeback zal maken, na het overweldigende succes in september. Dankzij een uitzonderlijke verlaging van de roerende voorheffing kon het Agentschap van de Schuld toen uitpakken met een nettorente die hoger lag dan eender welk spaartarief.

In het nieuws: Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld, bevestigt dat er een uitgifte van een eenjarige staatsbon gepland staat in 2024.

  • Het was niet uitgesloten dat er dit jaar een tweede uitgifte van de eenjarige staatsbon zou volgen. Maar door het succes van de eerste staatsbon (21,9 miljard euro opgehaald) waarschuwden verschillende experts dat zo’n nieuwe actie de financiën van de banken, en in het bijzonder de kleinere spelers, onder druk zou zetten.
    • Uiteindelijk besliste de staat om twee overheidsobligaties met een looptijd van vijf en acht jaar op de markt te brengen. Die brengen respectievelijk 1,82 en 2,03 procent. De intekenperiode loopt af op 8 december.
    • Die zijn geen groot succes. Voorlopig is er slechts voor ongeveer 20 miljoen euro ingetekend voor de twee staatsbonnen samen.

Fiscaal gunstregime

Details: De federale regering heeft tot eind dit jaar de roerende voorheffing voor eenjarige staatsbons verlaagd van 30 naar 15 procent. Deboutte verwacht dat de regering opnieuw met zo’n gunsttarief zal werken.

  • Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil niet bevestigen of dat ook effectief het geval zal zijn. 
  • De Tijd merkt op dat de minister tijdens de geldbeurs Finance Avenue zei dat de regering nog tot midden 2024 de mogelijkheid heeft om een staatsbon op één jaar tegen 15 procent roerende voorheffing uit te geven.
    • Het Agentschap geeft normaal elk kwartaal staatsbons uit. Het is dus waarschijnlijk dat we de eenjarige staatsbon één van de eerste twee kwartalen mogen verwachten.
  • Wat we wel met zekerheid weten, is dat de overheid in de loop van 2024 zo’n 13,5 miljard euro wil ophalen met de staatsbons. Als de nieuwe eenjarige overheidsobligatie even succesvol zal zijn als haar voorganger, zal die snel haar doelstelling halen.
Meer
Lees meer...