Left Right
scrollTop top

Er gaat jaarlijks 415 miljoen euro belastinggeld naar godsdiensten en dat lijkt niet snel te veranderen


Er gaat jaarlijks 415 miljoen euro belastinggeld naar godsdiensten en dat lijkt niet snel te veranderen

Het debat over subsidies voor godsdiensten in België is opnieuw springlevend. Na de discussie over de Beringse Fatih-moskee was het Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten die de overheidsfinanciering van religies in vraag stelde … maar het ziet er niet naar uit dat er direct iets zal veranderen. Nochtans gaat het om 415 miljoen euro per jaar en blijkt die dan nog totaal niet eerlijk verdeeld te zijn.

Er komt van verschillende hoeken belastinggeld bij religies terecht. Zo betaalt de overheid lonen en pensioenen van geestelijken, betalen gemeentes voor het onderhoud van kerken en betalen provincies voor grotere gebouwen zoals kathedralen. Dat alles komt neer op 415 miljoen euro per jaar. Dat zegt de Nationale Bank in Het Nieuwsblad.

Bovendien is de verdeling van dat bedrag niet meer aangepast aan de huidige situatie. Er zijn in België zes religies en vrijzinnigheid erkend. De katholieke kerk krijgt nog altijd meer dan 80 procent van alle subsidies, hoewel dat totaal niet meer in verhouding staat met zijn grootte. De islam daarentegen krijgt maar een heel klein deel, ondanks een groeiend aantal aanhangers.

Waarom verandert er dan niets?

Vreemd genoeg lijkt er toch niets te veranderen aan de verouderde wetgeving omdat Open Vld in de regering maar weinig steun heeft voor zijn voorstel. N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt het niet het moment om over zo’n delicaat compromis te spreken. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zei aan de VRT de subsidies te willen behouden om zo toezicht te kunnen houden.

Bovendien is een verandering ook niet mogelijk voor 2019 want het grondwetsartikel dat die financiering regelt is deze legislatuur niet voor herziening vatbaar verklaard. Dat kan dus pas na de volgende verkiezingen.

Wanneer dan wel?

Toch is er in het verleden ook al gesproken om de wet te verandering. In 2009 werd een werkgroep opgericht en na twee jaar kwam die met concrete voorstellingen voor hervormingen, maar toen kwam er een nieuwe regering en verdween alles op de achtergrond.

Andere landen bewijzen nochtans dat het wel kan. In Duitsland kan je bijvoorbeeld zelf aangeven op je belastingbrief aan welke godsdienst je wil betalen. Ben je niet gelovig, dan gaat het bedrag naar sociale organisaties. In België heb je geen inspraak in de verdeling, zelfs je ontdopen heeft daarvoor geen enkel nut.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…