Extra vaccin voor mensen met verminderde immuniteit

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft beslist om een derde prik met een coronavaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit.

Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie heeft de IMC beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Deze personen maken hierdoor minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met een of twee vaccins. Het gaat volgens de IMC om ongeveer 300.000 tot 400.000 patiënten.

Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis van een mRNA vaccin, zoals dat van Pfizer/BioNTech of Moderna, kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons, klinkt het in een verklaring.

Wie komt er in aanmerking?

  • Patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
  • Patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • Hiv-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
  • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren
  • transplantatiepatiënten
  • Patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen

Wanneer en hoe?

De extra vaccinatie zal dit najaar plaatsvinden. De dan nog beschikbare vaccinatiecentra in ons land zullen hiervoor worden ingezet. De betrokken patiënten zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en behandelende arts.

Zorgpersoneel 

De IMC heeft ook de stand van zaken besproken van de acties om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel te verhogen. Zo werd een objectieve parameter opgemaakt voor ziekenhuizen en woonzorgcentra, en hebben de koepels en beroepsorganisaties verschillende acties genomen om hun personeel aan te zetten zich te laten vaccineren. 

Er wordt momenteel ook een ontwerp van wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van zorgpersoneel voorbereid. De nodige adviezen zijn ook aangevraagd en worden verwacht tegen september.

Booster shots voor iedereen?

Nu regeringen over de hele wereld debatteren over het al dan niet toestaan van boosterdoses voor het Covid-19 vaccin, ziet Noubar Afeyan, mede-oprichter van Moderna een tijd waarin de prik routine zou kunnen worden.

“Volksgezondheidsfunctionarissen zullen moeten beslissen of iedereen een boostervaccin moet krijgen”, zei hij onlangs in een interview. “Ik denk dat we, als we genoeg tijd krijgen, wel eens in een situatie terecht zouden kunnen komen waarin we, laten we zeggen, minimaal jaarlijks vaccineren, net als bij griep.”

Meer
Lees meer...