Finland verzet zich tegen EU-sancties tegen Israël

De Europese Unie staat voor een dilemma: handelsrestricties opleggen aan Israël of niet? Terwijl enkele lidstaten aandringen op sancties, blijft Finland categoriek tegen.

Tijdens een recente bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Handel kwam de kwestie van mogelijke sancties tegen Israël ter sprake. Finland liet er geen twijfel over bestaan dat het tegen dergelijke maatregelen is. Ville Tavio, de Finse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkeling, benadrukte in een interview met Politico de voordelen van handel met Israël.

“Het is een hoogtechnologisch land met industrieën waarmee de EU zou moeten kunnen samenwerken. En we hebben ook wat defensiehandel met Israël”, zei Tavio. Hij betwijfelt bovendien of handelsbeperkingen überhaupt effectief zouden zijn.

Interne Verdeeldheid binnen de EU

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespraken eerder deze week al mogelijke stappen tegen Israël, na een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Israël oproept onmiddellijk te stoppen met zijn offensief in Rafah. De kans dat Israël zich aan deze uitspraak zal houden, wordt klein geacht, wat de discussie over mogelijke sancties alleen maar heeft aangewakkerd.

De besprekingen over handelssancties werden op het laatste moment toegevoegd aan de agenda van de Handelsministers, wat de verwachtingen van een akkoord laag houdt. Lidstaten zijn sterk verdeeld: naast Finland pleiten ook Duitsland en Oostenrijk voor voortzetting van de handel met Israël. Ierland, Spanje en België daarentegen willen de commerciële druk opvoeren.

Mensenrechten

De Ierse Handelsminister Peter Burke sprak zich duidelijk uit tegenover Politico. Hij stelde voor het Associatieverdrag tussen de EU en Israël te herzien.

“Er staan daarin belangrijke clausules met betrekking tot de schending van de mensenrechten en onze verplichtingen onder het internationaal recht”, zei Burke. Hij benadrukte de ernst van de situatie in Rafah en riep op tot een grondige evaluatie van de relatie met Israël, omdat dit volgens hem een bepalend moment is voor Europa.

Belgisch standpunt

Ook in België klinkt een roep om actie. Caroline Gennez, de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, riep op tot een volledige exportban op wapens vanuit de EU naar Israël. Deze oproep volgt op de beslissing van Wallonië om geen wapens meer naar Israël te exporteren.

Sancties tegen Israël zouden een aanzienlijke impact kunnen hebben, gezien de EU een belangrijke handelspartner van Israël is. In 2022 had de EU een aandeel van 28,8 procent in de handel van Israël, wat de invloed van eventuele handelsrestricties alleen maar benadrukt.

Meer
Lees meer...