Het N-VA-plan: wat betekent het voor u?

N-VA komt met haar V-plan, de financiële berekening van het partijprogramma. En meteen is duidelijk welke financiële maatregelen de partij wil nemen, als ze aan de macht komt. De meest in het oog springende ingrepen zijn niet zo leuk nieuws: geen extra loon via de index in 2015. Wachtuitkeringen worden afgeschaft, brugpensioen ook, tijdskrediet ingekort. “Lastig, maar nu absoluut nodig om het land op orde te zetten”, zegt de N-VA.

Concreet dan: eerst het slechte nieuws

 1. Index: meest opvallende maatregel is de index, het systeem waarbij alle werknemers automatisch loonsverhoging krijgen wanneer het leven duurder wordt. Weinig landen hebben zo’n systeem, N-VA wilt het hervormen en per sector gaan regelen vanaf 2016. Voor 2015 nog slechter nieuws: dan even helemaal geen index-sprong heel dat jaar.
 2. Meer taksen, accijnzen en btw voor 1,1 miljard vanaf 2016. “Ecofiscaliteit en indirecte belastingen”, zegt N-VA.
 3. Werklozen kunnen zich verwachten aan een totaal ander regime. Na maximum twee jaar verliezen ze hun uitkering.
 4. Wachtuitkeringen, die je krijgt wanneer je de school verlaat en geen job hebt, verdwijnen.
 5. Ook brugpensioen wordt afgeschaft.
 6. Tijdskrediet wordt fel beperkt.
 7. Leefloners zullen aan de slag moeten: van hen wordt gemeenschapsdienst verwacht.

Opgelet, volledig is deze lijst niet, zo wil de partij ook op sommige delen van de gezondheidszorg gaan besparen, maar het zijn de meest concrete maatregelen.

Het positieve nieuws dan

Tegenover al dat slecht nieuws, wel een pak positieve maatregelen. Belastingverlaging, loonsverhoging voor de armen:

 1. Belastingen gaan omlaag voor veel mensen in de middenklasse. De schijf van 45 procent taks in de personenbelasting wordt afgeschaft en de schijf van 40 procent wordt opgetrokken tot 35.000 euro. Vanaf 2018 zouden de inkomens tot 50.000 euro in de 40 procent-schijf vallen. De grootste inkomens winnen niet: wie meer verdient, betaalt zoals nu het hoogste tarief van 50 procent.
 2. Loonsverhoging voor de laagste inkomens: er komt een verlaging van de werknemersbijdragen voor lagere lonen. Op het minimumloon zelfs geen werknemersbijdragen meer. 2 tot 3 procent meer netto inkomen voor iedereen die minder dan 3.000 euro bruto verdient, zegt N-VA. 
 3. Pensioenen gaan omhoog: de N-VA voorziet 6,9 miljard extra (“geen enkele andere partij doet beter”). Er komt onder meer een verhoging van het minimumpensioen tot het niveau van de Europese armoedegrens.
 4. Alle uitkeringen wil de N-VA dan weer wel een indexmechanisme geven: strengere controle en werken voor je OCMW-uitkering dus, maar wel meer geld. 

Bedrijven krijgen stevige duw in de rug

De grootste financiële duw in de rug is er voor bedrijven:

 • De vennootschapsbelasting wordt fors verlaagd: van 33,99  procent nu, naar onder de 25 procent. Maar daartegenover staat wel dat heel wat aftrekposten verdwijnen. De notionele-intrestaftrek, vooral goed voor grote en buitenlandse bedrijven, wordt afgeschaft.
 • Loonkosten gaan serieus naar beneden: met 4,5 miljard. De partij wil een algemene lineaire lastenverlaging. 
 • Er komt een “fiscaal pact” met het bedrijfsleven: de fiscale spelregels worden voor 5 jaar vastgelegd.
 • En de fameuze “pestbelastingen”, waar N-VA constant mee naar Open Vld schiet, worden afgeschaft: de liquidatiebonus gaat terug naar van 25 procent naar 10 procent zoals vroeger (dit is een taks op geld uit een vennootschap halen, vaak het appeltje voor de dorst van een ondernemer zit) en de fameuze belastingverhoging voor bedrijfswagens verdwijnt.

“We show the money”

“Dit is misschien eerlijker dan politiek verstandig. We verbloemen niet voor welke inspanningen we staan”, zegt de N-VA-voorzitter. “We hebben daarvoor gekozen omdat we écht overtuigd zijn dat dit de enige manier is om het land structureel op orde te zetten. En dat wij de enige zijn die dat perspectief, die hoop kunnen bieden.”

De Wever waarschuwde meteen ook: “Ik verwacht mij niet aan een algemeen applaus. Dat krijgen wij zelden. Dat zal ook morgen zo niet zijn. Er zal heel wat kritiek komen. Er zal heel wat verzet zijn. Maar het is noodzakelijk dat dit uitgevoerd wordt. Dit moet gebeuren, die moeten we doen. Dat is logisch, dat wij als grootste partij het risico nemen, en onze nek uitsteken. De kaarten duidelijk op tafel leggen. What you see is what you get, we show the money. Realistisch, eerlijk, maar ook hoopgevend.”

Oeps, foutje?

Voorlopig is het nog wachten op echte reacties van de andere partijen. Open Vld-cijferman Lode Vereeck reageerde wel al. In één van de overzichtstabellen van N-VA zit blijkbaar een foutje…

Meer
Lees meer...