Het roemrijke lijstje met landen waar je nog moet gaan stemmen

Er zijn nog 18 andere landen in de wereld waar er opkomst en/of stemplicht is zoals in België, en waar je bestraft wordt als je verzaakt aan die plicht. Hoewel: steeds meer landen straffen in de praktijk niet meer, en eigenlijk is dat ook in ons land het geval.

België kent een opkomstplicht voor elke kiesgerechtigde Belg in België. Wie niet stemt begaat een overtreding en riskeert een berisping of boete (van 27,5 tot 55 euro vanwege de politierechter, bij herhaling kan de geldboete tot 137,5 euro oplopen).

Wie binnen 15 jaar vier of meer keren niet opkomt riskeert ontneming van het stemrecht voor een periode van tien jaar en bovendien uitsluiting van benoemingen, promoties of onderscheidingen van de openbare overheid voor die periode.

In de praktijk echter wordt niet langer overal even strikt bijgehouden wie niet opkomt en worden ook niet overal meer sancties opgelegd aan afwezige kiezers. 

Er zijn nog 18 andere landen in de wereld waar je moet gaan stemmen. Hier zijn ze:

 • Argentinië (geldboete van 500 dollar)
 • Australië (geldboete van 250 dollar bij eerste keer, oplopend tot gevangenisstraf)
 • Brazilië (geringe geldboete 3,51 real, bij openstaande boetes is een aanvraag paspoort en legitimatiebewijs niet mogelijk, meerdere opstaande boetes kan leiden tot intrekking CPF (sofinummer), ontslag bij een overheids dienstverband, blokkade bankrekening, geen stemplicht voor 16- en 17-jarigen en voor 70-plussers)
 • Cyprus (geldboete tot ongeveer 350 euro)
 • Ecuador (geldboete)
 • Fiji (geldboete en mogelijk gevangenisstraf)
 • Griekenland (geldboete, regelmatig stemmen is bovendien voorwaarde voor het verkrijgen van een paspoort)
 • Libanon (alleen voor mannen)
 • Libië (alleen voor mannen)
 • Liechtenstein (geldboete)
 • Luxemburg (geldboete en mogelijk gevangenisstraf, maar dat laatste wordt niet toegepast)
 • Nauru (geldboete)
 • Noord-Korea (daad van rebellie en verraad; doodstraf)
 • Peru (geldboete van ongeveer 40 euro)
 • Singapore (ontzegging van het kiesrecht, kan wel weer verleend worden bij een geldige reden)
 • Turkije (geldboete van ongeveer 13 euro)
 • Uruguay (geldboete)
 • Zwitserland (alleen in Schaffhausen: geldboete van 3 frank (ongeveer 2 euro)
Meer
Lees meer...