Left Right
scrollTop top

Hoe je huurcontract opzeggen?


Hoe je huurcontract opzeggen?

Verhuis je of ga je samenwonen? Je wenst je huurcontract op te zeggen maar je weet niet goed hoe je dat moet doen. Hoe lang op voorhand moet je dit doen? Moet je een opzegvergoeding betalen?

Allereerst is het belangrijk om te weten welk type huurcontract je hebt. Heb je een standaard huurovereenkomst van lange duur (9 jaar, of in de volksmond ook wel een 3-6-9-contract genoemd) of heb je een huurovereenkomst van korte duur (met een vaste termijn van maximum 3 jaar)?

A) Huurovereenkomst van lange duur (3-6-9)

De meeste huurovereenkomsten worden afgesloten voor lange duur (9 jaar). In de volksmond worden deze ook wel 3-6-9-contracten genoemd.

Opzegtermijn

Je kan je huurcontract op elk moment opzeggen zolang je een opzegtermijn van drie maanden respecteert. Deze opzegtermijn start op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je je opzegbrief verstuurt. Dit wordt ook wel de ingangsdatum van de opzegtermijn genoemd.

Voorbeeld: Je verstuurt je aangetekende opzegbrief op 16 januari. De ingangsdatum van de opzegtermijn zal 1 februari zijn. De einddatum zal 1 mei zijn (drie maanden vanaf de ingangsdatum). Op deze datum zal je huurcontract stoppen.

Opzegvergoeding

Als je opzegt na 3 jaar hoef je helemaal geen opzegvergoeding te betalen. Enkel als je opzegt binnen de eerste 3 jaar moet je een vergoeding betalen. Zelfs als je de opzegtermijn van 3 maanden keurig respecteert moet je nog een opzegvergoeding betalen.

Zeg je op tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst, dan moet je een opzegvergoeding van drie maanden huur betalen. In het tweede jaar zakt deze schadevergoeding naar twee maanden huur. Zeg je op in het derde jaar, dan verlaagt de vergoeding verder naar een maand huur. Na 3 jaar hoef je helemaal geen vergoeding meer te betalen. Let wel op: de opzegtermijn van 3 maanden blijft geldig.

Voorbeeld: Je hebt een huurcontract van 500EUR/maand. Als je opzegt tijdens het: – 1ste jaar, betaal je 3 x 500EUR = 1500EUR – 2de jaar, betaal je 2 x 500EUR = 1000EUR – 3de jaar, betaal je 1 x 500EUR = 500EUR

Na 3 jaar betaal je geen opzegvergoeding.

B) Huurovereenkomst van korte duur (maximum 3 jaar)

Heb je een huurovereenkomst van 3 jaar of minder, dan heb je een huurovereenkomst van korte duur.

In dit geval kan je de huurovereenkomst niet vroegtijdig beëindigen. Indien je dit toch doet, moet je het volledige bedrag tot op het einde van de overeenkomst betalen. Je overeenkomst loopt simpelweg tot op het einde van je contract.

Op einde van de overeenkomst kan je het huurcontract wél beëindigen, mits je een opzegtermijn van 3 maanden respecteert. Indien je niet opzegt en de verhuurder doet dit ook niet, zal de bestaande overeenkomst onder dezelfde voorwaarden worden voortgezet.

Wij raden aan contact op te nemen met de verhuurder om de situatie uit te leggen. Enkel met zijn akkoord kan je eventueel je contract vroeger stopzetten.

Voorbeeld Opzegbrief

Wanneer je wilt opzeggen laat je dit best aan de verhuurder weten via een aangetekende brief. Als je je brief aangetekend opstuurt heb je een bewijs dat je opzegbrief op tijd is verzonden en dat hij in ontvangst genomen is door de verhuurder. Hierdoor ben je 100% zeker en kan de verhuurder je opzegging later niet betwisten.

Vermeld in de opzegbrief je persoons- en adresgegevens en de ingangs- en einddatum van de opzegtermijn.

Een modelbrief vind je onderaan dit artikel.

Via onze website kan je je opzegbrief online invullen en als je wilt ook meteen online aangetekend verzenden: huurcontract opzeggen

Modelbrief huurcontract opzeggen

Hieronder vind je een modelbrief voor het opzeggen van je huurcontract.

Aan: Voornaam Achternaam (verhuurder) Straat + huisnummer (verhuurder) Postcode Woonplaats (verhuurder)

AANGETEKEND: Huurcontract Opzeggen

02/09/2015, Woonplaats,

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik kenbaar dat ik de huurovereenkomst voor de woning / het appartement gelegen te Straat + huisnummer, Postcode Woonplaats wens op te zeggen.

Overeenkomstig artikel 3 §6, Titel 1 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, aangepast door de wet van 13 april 1997, bedraagt de opzeggingstermijn 3 maanden. De opzegtermijn gaat dus in op Ingangsdatum opzegtermijn en eindigt op Einddatum opzegtermijn.

Ik neem nog telefonisch contact met u op om de sleutels te overhandigen.

Graag ontvang ik een bevestiging van de stopzetting van de huurovereenkomst.

Met vriendelijke groeten, Voornaam Achternaam

(bron: https://www.directopzeggen.be/overige/huurcontract/, https://www.sepastop.eu, http://www.belgium.be/nl/huisvesting/)


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…