Is de energie van jouw groene energiefactuur écht wel groen?

Is de energie van jouw groene energiefactuur écht wel groen?

Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte, … In Vlaanderen wordt groene energie vooral uit de zon en wind gehaald. Energieleveranciers geven ons de mogelijkheid om groene stroom te halen uit onze stopcontacten. Vergis je niet, bij een groene stroom contract loopt ook grijze stroom door je huis. Maar, waarom betaal jij dan voor groene stroom? 

Veel mensen denken dat groene stroom duurder is dan grijze stroom. Op de website van de Vlaamse overheid deden ze een test waaruit bleek dat groene stroom vaak goedkoper uitkwam dan grijze stroom.

Het is niet omdat je betaalt voor groene stroom, dat je enkel groene stroom in huis hebt. Elektriciteit komt gemengd aan: zowel groene als grijze energie komt uit je stopcontact, ongeacht het contract of leverancier. Er is maar één elektriciteitsnet en alle stroom (zowel grijze als groene) gaat door je huis.

Bedrog?

Er is geen sprake van bedrog. Als je groene stroom afneemt, dan betaal je daar ook voor. De hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt wordt aangerekend aan de prijs van groene energie.

Een leverancier koopt stroom aan en verkoopt het door aan klanten. Leveranciers kunnen hier ook niet mee knoeien want hun aankoop en verkoop wordt gecontroleerd. De hoeveelheid elektriciteit die je groen afneemt, is traceerbaar door een systeem genaamd Garanties van Oorsprong (GvO). Hiermee moeten leveranciers bewijzen dat de afkomst van de geproduceerde elektriciteit echt groen is. Daarnaast controleer GvO ook nog eens de werking en zorgt ervoor dat groene elektriciteit niet dubbel wordt verkocht. Zo kan je zeker weten dat je groene stroom 100 procent groen is en je ook correct betaalt.

Wetgeving

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) publiceert regels rond het gebruik en verkoop van groene stroom. Een elektriciteitsleverancier mag enkel elektriciteit verkopen als de stroom werkelijk uit duurzame energie is opgewekt. Daarnaast moeten leveranciers ook de oorsprong kunnen voorleggen. Deze regels staan in openbare documenten die iedereen kan raadplegen.

  • De leverancier moet VREG een maandelijkse lijst doorgeven met de EAN-codes van alle klanten die groene stroom aanvragen.
  • Ze moeten doorgeven hoeveel procent groene stroom wordt geleverd aan de klanten.
  • Leveranciers moeten maandelijks bewijzen hoeveel groenstroomlevering ze doen via verbruiksgegevens.
  • Leveranciers moeten de geleverde groene stroom ook nog eens bewijzen via garanties van oorsprong.

Zelf controleren

Wil je zelf ook controleren of de leverancier je groene energie levert? Geen probleem, ook daar heeft VREG een handige tool voor: de Groencheck.

Op de website kunnen Vlamingen controleren of het elektriciteitscontract met de leverancier echt groen is.

Je moet de EAN-code van je elektriciteit (die je op je factuur vindt) ingeven en doorklikken op ‘Controleer uw stroom’. Je krijgt meteen te zien of je energie groen is en hoeveel procent groene stroom uw leverancier levert. In het rapport van VREG kan je zelfs nagaan wat de herkomst is van de elektriciteit die leveranciers leveren.

Wat als de zon niet schijnt?

De hoeveelheid groene stroom hangt af van de hoeveelheid wind of zon. Maar het is niet omdat de zon niet schijnt in Vlaanderen, dat er geen zonne-energie meer mogelijk is.

De groene stroom in je huis is niet noodzakelijk geproduceerd in Vlaanderen. Het systeem van garanties van oorsprong zorgt ervoor dat stroom vanuit een ander land van de Europese Economische Ruimte kan worden geleverd. Hier wordt de betrouwbaarheid gegarandeerd door de Association of Issuing Bodies.

Gesponsorde artikelen