Karel De Gucht loog dat hij zwart zag in de Zevende Dag

Karel De Gucht (Open Vld) kreeg wél antwoord op de brieven die hij naar de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) schreef. Dat ontdekte de krant De Tijd. Afgelopen weekend zei hij met uitgestreken gezicht in het televisieprogramma De Zevende Dag dat zijn brieven onbeantwoord bleven.

Zaterdag pakte de krant De Tijd uit met drie brieven van eurocommissaris Karel De Gucht naar Frank Philipsen, de baas van de BBI. In die brieven, die dateren van eind 2012 en midden vorig jaar, eist hij dat de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen van het onderzoek naar belastingontduiking wordt gehaald en dat er gewerkt wordt aan een minnelijke schikking.

De Gucht bevestigde zondag in De Zevende Dag dat hij die brieven geschreven heeft, maar hij zei ook er nooit een antwoord op gekregen heeft. “En dat stoort me niet. Het waren boodschappen”, zei hij in het televisieprogramma.

Leugen

Maar De Tijd pakt vandaag uit met e-mails van de belastingadministratie en een vierde brief van De Gucht aan Philipsen, gedateerd op 3 mei 2013. Daarin staat onder andere: “Aansluitend op ons telefonisch onderhoud en uw mondelinge toezegging dit stuk, dat essentieel is voor het administratief dossier, aan mij te zullen overmaken, wil ik u vriendelijk doch dringend verzoeken kwestieus document aan mij over te maken.” Uit die brief blijkt dus dat De Gucht wél antwoord kreeg van de BBI, zowel telefonisch als schriftelijk.

Onder druk zetten

De Gucht zette Philipsen trouwens met succes onder druk, want die stuurde hem het gevraagde document, iets wat Anthonissen in juli “een dolksteek” zou noemen. Philipsen bezorgde De Gucht later ook een document dat hem hielp procederen tegen de BBI zelf. 

Staatssecretaris John Crombez (sp.a) noemt de brieven “niet vanzelfsprekend”, minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en Open Vld hebben nog niet gereageerd. En voor zover we weten reageerde De Gucht vandaag ook nog niet.

“Te weinig aanwijzingen”

Het Gentse hof van beroep besliste trouwens in december dat er te weinig aanwijzingen zijn om het onderzoek naar belastingontduiking door De Gucht en zijn vrouw verder te zetten. Anthonissen kreeg een tuchtsanctie van Philipsen, omdat hij blijkbaar ondanks verschillende interne nota’s weigerde het dossier af te staan.

Meer
Lees meer...